Home מבוא תהליך עבודה מבע אישי פרקים גלריית תמונות וובלוגרפיה מפת אתר

 

   

   מגישה: שיר סולומוביץ

   ת.ז: 560245426

   מורה: רואי קשת

   בית ספר: אשל הנשיא.

   כיתה: י' 8