• יומן חוויות- פרויקט קיבוץ צעיר
  ביום שישי 15.7.11 יצאה קבוצה של תלמידים ותלמידות משכבה י"א (עולים לי"ב) לסמינר מיוחד בקיבוץ החינוכי רביד שעסק באחריות חברתית. הקבוצה התנסתה גם בחיי הקומונה ובקטיף.
  החינוך החברתי
  18.7.2011

  ביום שישי 15.7.11 יצאה קבוצה של תלמידים ותלמידות משכבה י"א (עולים לי"ב) לסמינר מיוחד בקיבוץ החינוכי רביד שעסק באחריות חברתית.

  הקבוצה התנסתה גם בחיי הקומונה ובקטיף.

   

  207 קטיף פירות209 קטיף פירות