• Xנעלם
  נוי סגל על פרשת "האסיר איקס" שמסעירה את כל העולם
  נוי סגל
  17.2.2013

  האסיר איקס, או בשמו האמיתי בן זיגייר, היה אזרח אוסטרלי- ישראלי שגוייס למוסד הישראלי ונעצר בחשד לפגיעה במדינה בשנת 2010, נכלא בתא השמור ביותר במדינה בכלא איילון והתאבד לאחר מספר חודשים.

  העמימות בדבר חייו ומותו של זיגייר סובבים סביב אותו נעלם, נעלם איקס, שמבטא את שמו של האסיר אך גם את עיסוקו, העבירות בהם הואשם ומה עלה בגורלו.

  על הפרשה הוצא צו איסור פרסום בתקשורת הישראלית ולמעשה בעקבות תחקיר אוסטרלי אודות המקרה, נחשפו הפרטים החדשים על הפרשה ובעיקר נחשף מי היה האסיר איקס.

  זהות בדויה, אזרחות כפולה ושמות רבים הם מאפיינים בסרט הוליוודי-בלשני טיפוסי, אך הם רק חלק ממה שידוע על עברו של בן זיגייר. גורמים שונים סיפרו כי זיגייר היה מעורב בפעולות חשאיות וסודיות שעל אודותיהן כנראה לעולם לא נדע. ואומנם, העובדה שזיגייר היה מעורב בפעולות מסוג זה במסגרת שירותו במוסד, מעלה את השאלה האם שמירה על ביטחון המדינה גוברת על זכות הציבור לדעת?

  מעטה החשאיות אפשר לשאלות רבות בדבר גורלו של זיגייר לעלות אך לא לקבל מענה. ספקולציות בדבר חיסולו על ידי המוסד מנסות להוכיח באמת מהי דמוקרטיה ואיך לא שומרים על ערכיה. כליאתו של בן זיגייר תחת זהות בדויה, כאשר אפילו שומריו לא יודעים על זהותו, בתא השמור ביותר במדינה- מהווה פירצה לחוסר שמירת זכויותיו. אזרח במדינת ישראל רשאי להליך משפטי הוגן, וכיצד ניתן לקבוע ולפקח האם זיגייר אכן מימש את זכויותיו? איסור פרסום דבר מעצרו פוגע בזכות הציבור לדעת ובעיקרון פומביות הדיון.

  עם זאת, לא מדובר באסיר רגיל. זיגייר היה מעורב בפעולות חשאיות שתוצאות פירסומן ברחבי העולם יכולות להיות רבות הרס. על פי תחקיר ששודר באוסטרליה זיגייר נכלא בכלא איילון לאחר שנחשד בפגיעה לביטחון המדינה. משפחתו והמערכת המשפטית ידעו על דבר מעצרו ומאוחר יותר גם על מותו. הפרשה הוסתרה מעיניי הציבור הכללי אך הייתה חושפה לגורמים שהכרחי היה לערבם. והאם על האזרח הפשוט להמשיך ולהתלונן כי הוסתר מידע ממנו? האם ניתן בכלל לדרוש את פרסומה המלא של הפרשה שאיננו יודעים דבר עלייה?

  לשאלות קשות מסוג זה אין תשובות פשוטות, ולעיתים אין תשובות כלל. לצבא הצללים של המוסד יש חוקים משלו, והאנשים שעובדים בשירותיו יודעים זאת. המוסד מוסתר ממקור האור הראשי והדבר מאפשר לו לפעול בדרכים לא קונבנציונאליות.

  לדעתי, טובת הכלל היא מעל טובתו האישית של אדם, אך קשה לקבוע באופן נחרץ האם במקרה הספציפי הזה טובת הכלל היא שמירה על ביטחון המדינה. צללי המוסד מקיימים חיים שרב הנסתר מהגלוי בהם, ולעיתים תחת מעטה החשאיות יש נטייה לשכוח כי הדבקות במטרה לא מקדשת תמיד את כל האמצעים, וכי בדרך עלולים לאבד כל צלם של אנושיות שהופך אותנו למי שאנחנו.

   תישאר ללא פיתרון. Xכך או כך, כנראה שהמשוואה של אסיר

   

  עקבו אחרינו בפייסבוק:

  www.facebook.com/itonspeshel