• מטפלים בפינת מתו"ק
    תלמידי מתו"ק ועובדים מחברת "נטפים" מטפלים בפינה מוזנחת
    צוות האתר
    24.11.2013