• בגרות תאטרון י"א 2014
    מי שלא ראה או רוצה לראות שוב 40 דקות של דיאלוגים ומונולוגים
    צוות האתר
    27.3.2014