• בגרות תאטרון י"ב 2014
    מי שלא ראה או רוצה לראות שוב שעה וחצי מחולקת ל3 הצגות
    צוות האתר
    27.3.2014