• פרויקט מלכישוע מחזור 16
    12 בנות משכבה י"ב השתתפו במפגש מיוחד בכפר הגמילה מסמים ואלכוהול
    צוות האתר
    14.8.2014

    990 991