• first of the year
    סתיו כהן ויעל לבון יצרו קליפ שנקרא first of the year קליפ זה מדבר על אדם שעובר כל מיני תקופות בחייו ובעיקר רואים מה עובר עליו בכל תקופה ואיך רגשותיו משפיעים עליו
    צוות האתר
    18.9.2014