• זכרונות מצוק איתן
    הסיפור האמיתי
    צוות האתר
    30.10.2014

    סרטם של דיאנה פרנקל, יונתן אופיר ונעה אסכולאי