• זכרונות מצוק איתן
    משק איתן
    צוות האתר
    4.11.2014

    סרטם של יובל קליין, יעל פישר, יובל קריצמר ושי בנדיקט