• מעגלי שיח
    מעגלי שיח בתל אביב עם תלמידי גמנסיה הרצליה
    צוות האתר
    12.11.2015

    במסגרת יום סיור מיוחד שנערך לשכבה י"א, נפגשו התלמידים עם נערים בני גילם מבית הספר גימנסיה הרצליה בתל אביב.

    במהלך הפגישה ישבו התלמידים למעגלי שיח ודנו בנושאים שונים.