• סליחה? באיזו זכות?!
  פרויקט של המחוז ההתיישבותי בהובלת התלמידה גילי אלמוג מהמנהיגות החברתית
  צוות האתר
  15.12.2015

  מועצת התלמידים הארצית החליטה השנה לרכז מאמץ ולהנגיש את זכויות התלמידים בהתאם לחוזרי מנכ"ל.

  במועצת התלמידים של המחוז ההתיישבותי, תרכז את הנושא גילי אלמוג מהמנהיגות החברתית באשל הנשיא.

  מוזמנים לסרוק את הברקוד ולראות את הזכויות שלכם.

  1263