• החלה ההרשמה לפנימיית אשל הנשיא
    ימים פתוחים לשנה"ל תשע"ז יתקיימו בתאריכים 29.1 ו-12.2
    צוות האתר
    14.1.2016

    1287