• ריצת ניווט ספורטיבי
    זו השנה הרביעית שבה מתקיים מבחן בגרות לשכבה י"א
    צוות האתר
    7.4.2016