• מנהיגות חברתית - סיכום שנה
    בסופה של עשייה חברתית ושנה סוערת הגיע זמן לסכם
    צוות האתר
    2.6.2016

    1339