• יום הקולנוע הישראלי
    צפו בתלמידי אשל הנשיא מדברים על יום הקולנוע הישראלי
    צוות האתר
    27.10.2016