• מחקר בחממות
    צפו בתלמידי אשל הנשיא עורכים מחקרים בחממה האורגנית
    צוות האתר
    22.12.2016