• ביקור במשק
    קבוצת נוער מקנדה ביקרה במשק החקלאי והילדים התנסו בעבודה חקלאית
    צוות האתר
    23.2.2017