• בגרות בספורט
    צפו בתלמידי ותלמידות שכבה י"ב בריצת הבגרות שלהם 4 ק"מ בנים ו-2.5 ק"מ בנות
    צוות האתר
    21.3.2017