• עוד שבוע יוצאים לדרך
  פרויקט המעורבות החברתית קהילתית מתחיל ממש בקרוב- הזדמנות מיוחדת לתלמידי י' להתנדב ולקבל תעודת בגרות חברתית
  צוות האתר
  11.12.2011


  אנו מצויים כעת בעיצומה של שנה"ל תשע"ב, עשייה אינטנסיבית הן בתחום הלימודי מקצועי והן בתחום החינוכי הערכי. זהו הזמן לשתף אתכם ההורים שפרויקט המעורבות החברתית קהילתית ואזרחית בשכבה י' באשל הנשיא יוצא לדרך.

  432 למצולמים אין קשר לכתבה.
  במסגרת פרויקט זה יעסקו התלמידים בהתנדבות בתוך בית הספר ומחוצה לו.

   

  מטרות הפרויקט הן:


  1.    לעודד את התלמידים לקחת חלק פעיל בהתנדבות בקהילה, לטפח מעורבות בחיי החברה, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית התנדבותית וחתירה לצדק חברתי.
  2.    להכין את התלמידים לקראת השתלבותם בחברה כבוגרים, מעורבים, פעילים בעלי חוש ביקורת מפותח ותורמים לשיפור איכות החיים בקהילה.
  3.    לטפח בוגר בעל מודעות ואחריות אזרחית הבאה לידי ביטוי בהתנהלותו היומיומית דרך נתינה ומעורבות אזרחית וחברתית.
  אנו רואים בפעילות זו חשיבות רבה, כחלק מהתפיסה החינוכית בכלל ובאשל הנשיא בפרט.
  חלק מהתלמידים כבר לוקח חלק בפעיליות התנדבותיות שונות והאחרים יוכלו להצטרף לפעילויות התנדבות שאנו בבית הספר נסייע במציאתם.
  את פרויקט המעורבות החברתית קהילתית בבית הספר תרכז המורה רונית אייזנבך בסיועו של דוד נחל רכז חברתי, נעמה כהן נחושתן מרכזת השכבה וצוות מחנכי/ות שכבה י'.


  הטמעת התכנית


  1.    נציגי בית הספר נפגשו עד כה עם נציגי גופים שונים ברשויות, ומחוצה להן כדי לאתר מקומות בהם ניתן להתנדב כדי לבנות מאגר של מקומות התנדבות.
  2.    התקיים מפגש של מרכזי התכנית עם הצוות החינוכי של שכבה י' לחשיפת התכנית ובניית שיעורי חינוך כחלק מההטמעה בשכבה.
  3.    המחנכים חשפו את התכנית והרציונאל העומד מאחוריה בכיתות במסגרת שיעורי חינוך.
  4.    מיפוי תלמידי השכבה בנושא כדי לעודד מצד אחד את התלמידים שכבר מתנדבים להמשך עשייה בתחום עיסוקם ולחשוף בפני האחרים מקומות התנדבות מהמאגר אותו בנינו.
  5.    יום חשיפה - מפגש עם התלמידים במסגרת שכבתית ומפגש עם נציגים ממקומות ההתנדבות.
  6.    הרשמה של התלמידים בהתייעצות עם רכזת התכנית, מרכזת השכבה והשמה, המחנך/ת, למקומות ההתנדבות,קבלת פנקס מעקב.
  7.    מעקב אחרי הפעילות ע"י מחנך/ת הכיתה ורכזת התכנית.
  8.    הערכה ומשוב למתנדבים,ע"י רכזת התכנית והצוות החינוכי, במהלך השנה.
  9.    סיכום התכנית בסוף שנה"ל.
  תוכנית המעורבות חברתית קהילתית באשל הנשיא היא חלק מתכנית רב שנתית שיזם לאחרונה משרד החינוך שבסופו התלמידים יכולים להיות זכאים בנוסף לתעודת הבגרות ההישגית גם בתעודת בגרות חברתית.


  תעודות בגרות חברתית
  בשנה זו תלמידי שכבה י' ייקחו חלק בפרויקט שיזם משרד החינוך ששיאו הוא זכאות תלמידים בסיום כיתה יב' גם לתעודת בגרות חברתית.
  בתעודה זו יבואו לידי ביטוי הישגי בוגרי מערכת החינוך על פי ההישגים החברתיים ערכיים בתרומה לחברה,בצד ההישגים בתחומי הדעת, זאת מתוך כוונה להביא להכרה של מוסדות האקדמיה להכיר בתעודה זו המייצגת עבודה ערכית, כמרכיב בבחירת המועמדים ללימודים וכן בשיח הצה"לי, בנוסף להישגים הלימודיים.

  יהיו זכאים לתעודת בגרות חברתית, כל אותם תלמידים שייקחו חלק בפעילות התנדבותית שבועית קבועה בהיקף של 60 שעות בשנה, במשך שלוש שנים מכיתה י'-יב' ויעברו הכשרה בתחום ההתנדבות בהיקף של 30 שעות בשנה.


  המרכזים בהם יוכלו התלמידים להתנדב
  במסגרת מקומות התנדבות הקיימים בכל יישוב, ובשיתוף יחידת הנוער בה, מד"א, משא"ז, חונכות לילדים צעירים, סיוע לקשישים בביתם או בבית אבות "פרויקט ליד", פרויקט למען הגנת הסביבה ועוד מקומות התנדבות אליהם יחשפו התלמידים, והדרכה בתנועות הנוער.


  לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לרונית איזנבך מרכזת התכנית ולצוות החינוכי בשכבה.