• התנהלות פיננסית - שכבה ט'
    נציגי הבנקים בישראל הגיעו לשכבה ט' והעבירו תכנים הקשורים למערכת הבנקאית
    צוות האתר
    13.2.2018

    במסגרת יוזמה חדשה של משרד החינוך ובנק ישראל, הגיעו נציגי הבנקים בישראל לשכבה ט' והעבירו תכנים הקשורים למערכת הבנקאית, ומושגים בכלכלה בנושא ניהול תקציב, חיסכון, מושגי יסוד פינננסיים ואמצעי תשלום.

    הדבר נעשה במסגרת "חודש חינוך פיננסי במערכת החינוך".