• מפגש פנימייה עם אלונה ברקת
    השבוע התקיים מפגש בין נציגי פנימיית אשל הנשיא לבין נשיאת מועדון הפועל באר שבע
    צוות האתר
    24.9.2019

    1533