• יום רבין
    שכבה י"ב העבירה פעילות שמטרתה להעביר את החשיבות בשימור חברה מאוחדת
    צוות האתר
    22.11.2019