• GCal Events: Bad call to list events
 • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/drupal/sites/all/modules/gcal_events/gcal_events.module on line 726.
  סיכומים לשכבה י' - הנבואה וספר ירמיה

  הנבואה


  הנבואה היא תופעה ישראלית ייחודית במזרח הקדום.
  התופעה שבה עומד אדם בודד מול העם והמלך ומוסר להם את דבר האל בענייני מוסר ופולחן נכונים - התקיימה רק בישראל. חלק מהנביאים כתבו  את דבריהם בספר ואלו נקראים "נביאי הכתב". אחרים מוזכרים בספרי ההיסטוריוגרפיה בשמם בלבד כמו אליהו, אלישע, גד, נתן ועוד.
  לנבואה שפה ייחודית, שהיא בין פרוזה לשירה. זו שפה עשירה בדימויים ובאמצעים אומנותיים, לכן היא קשה להבנה לפעמים.
  ההתפתחות העיקרית של הנבואה הייתה במאה ה-8 לפנה"ס  (עמוס, ישעיה) ונמשכה עד לתקופת שיבת ציון (חגי, זכריה, מלאכי), כאשר בכל תקופה הנביאים מגיבים בדבריהם לאירועים שסביבם.

  ירמיהו
   

  הנביא ירמיהו פעל בשנים האחרונות של מלכות יהודה והיה עֵד לחורבן ירושלים וליציאה לגלות (כלומר, ברוב הנבואות שלו שנלמד , אנחנו חוזרים אחורה בזמן, אל הימים והשנים שקדמו לחורבן) . בחלק מנבואותיו הוא מזהיר מפני החורבן המתקרב, ומנסה להחזיר את העם למוטב, הן מבחינה מוסרית והן מבחינה דתית. 
  לאחר החורבן ירמיהו הוא ממנחמי העם: הוא מנסה לעודד את רוחם ואת אמונתם בגאולה. ירמיהו הוא ייחודי בין שאר הנביאים בכך שהוא מוסר לנו לא רק את דבר ה' אלא גם את רגשותיו (של ירמיהו), מחשבותיו, פחדיו וכאביו.  ידוע לנו כי העם שלא אהב לשמוע את דבריו, פגע בו - ירמיהו נאסר ועוּנה, ועל רקע זה מובנים קשייו.

  ירמיה א'

  ירמיה ז'

  ירמיה ב', 13-1

  ירמיה י"ב, 6-1

  ירמיה כ', 18-7

  *בקרוב* - ירמיה כ"ב, 30-10

  ירמיה כ"ח

  ירמיה ל"א, 19-14, 35-26

  רשימת הניבים והביטויים שאותם אתם נדרשים להכיר בנושא זה

  מקורות חוץ מקראיים: המונולית מכורח

  מקורות חוץ מקראיים: כתובת ניקבת השילוח

  מקורות חוץ מקראיים: מנסרת סנחריב