• משק חקלאי

  העבודה במשק החקלאי ובענפי השרותים הנה חלק מתוכנית הלימודים באשל הנשיא

  אנו מאמינים כי תלמיד העובד במסגרת זו, סופג ערכים חינוכיים, רוכש מיומנות עבודה ומביא לידי ביטוי את יכולתו האישית במסגרת יום עבודה במשק החקלאי.

  במשק בית הספר מתקיימת פעילות חינוכית-משקית ענפה ביותר/ מדי שנה מתבצעים ניסויים רבים בענפי החי והצומח ומרביתם מסתיימים בעבודות גמר או פרוייקטים אישיים.
  אנו ממליצים לתלמידי בית הספר להשתלב במערך הלימודי הייחודי ולהפיק מהעבודות ערך מוסף אשר יכול גם לתרום לתוספת שבין 1-4 יחידות לימוד לתעודת הבגרות.
  תלמידים אשר מתמחים בענפי המשק ויבחנו בכתה י"ב, יזוכו ביחידת בגרות בהיקף של 2 י"ל.

  130 הלול131 הרפת132 חממה אורגנית133 חממה מחקרית134 המוסך135 הדיר