• דיר ורפת

  על הדיר

  שם מנהל הענף: משה קרויטרו
  מטרת הדיר: עדר לבשר
  שנת פתיחתו: 1958
  מספר התלמידים בענף (יומי): 10
  מספר בעלי החיים: 120 רחלות (אמהות), 160 טליות\טלאים
  תפקיד הענף: להקנות מוסר עבודה לתלמידים, עבודות גמר לתלמידים.
  תפוקה שנתית: במכירת טלאים וטליות לבשר, כ-300 ראש בשנה, הכסף הולך לאוצר המדינה.


  העבודה בפועל-מה היא?

  תחזוקת הענף באופן ימיומי, עבודות כגון האכלה, זריקות, עזרה בהמלטות וטיפול בטלאים.

   

  22 23 24