• גן ירק

  תעודת הזהות של הענף

  שם הענף: גן ירק, חממות
  מנהל הענף: אלי נגדי
  שנת הקמתו של הענף: 1989
  מספר תלמידים בענף (ליום): 7

  פרטים על הענף

  תפקיד הענף:

  • גידול למיני ירקות שונים ומגוונים, כמו קולורבי, פלפל, חצילים, תותים ועוד.111 גן ירק
  • לבצע פרויקטים (עבודות חקר) בנושאים: אקולוגיה, מדעי החיים, ביולוגיה.
  • להקנות ערכי עבודה, לתת לתלמיד פרספקטיבה חדשה לגבי ערכה של העבודה וחשיבותה של כל שעת עבודה.
  • התנסות בעבודות חקלאיות שונות ומגוונות ולחשוף את התלמידים לטכנולוגיה חקלאית מתקדמת כמו מחשוב, השקיה, בקרת אקלים ועוד.


  תפוקת הענף (שנתית): כל התוצרת שמתקבלת בחממה ובגן הירק נשלחת למטבח הכפר.
  התמורה שמתקבלת מהתוצרת נכנסת לקופת המשק והחממה לשיכלולים ופיתוח הענף.
  יתרונות הענף: להות מעבדת חקר לתלמידים ולהיות מנוף להעמקת הידע החקלאי.
  מה היא העבודה בפועל: לדברי אלי, עיקר העבודה היא הכנת החממות בקיץ ושנת הלימודים. שתילה וטיפול בשתילים, התקנת טיפטוף, קטיף, אריזה של התוצרת למטבח וכן עבודות שונות ומגוונות לטובת הענף.
  108 גן ירק109 גן ירק110 גן ירק