• ביולוגיה וחקלאות - מסלול משולב

  לימודי המסלול מתחילים בכיתה י', בלימודי ביולוגיה לכלל השכבה. בהתאם להשגיהם בסיום כיתה י', ישובצו התלמידים להמשך לימודים באחד מהמסלולים הבאים:
   

  מסלול א' – ביולוגיה 5 יח"ל וחקלאות 3 יח"ל

  ביולוגיה 5 יח"ל
   

  חומר הלימוד

  תוכנית ליבה הכוללת את מערכות גוף האדם, פרקים באקולוגיה ומבנה התא בבעלי חיים ובצמחים. כמו כן, פרקי הרחבה ברבייה והזנה באדם, בבעלי חיים ובצמחים.


  שיטות לימוד

  בנוסף ללמידה בשיטה פרונטלית, כוללת הלמידה התנסויות עצמאיות ומונחות בשדה ובמעבדה, הכרת מכשור מודרני, שימוש באמצעים אורקוליים וממוחשבים, קריאת מאמרים מדעיים וניתוחם. לרשות התלמידים המבצעים פרויקטים אישיים עומדים חדרי המעבדה והמתקנים של המשק החקלאי.
   

  מבנה בחינת הבגרות

  בחינות הבגרות בביולוגיה כוללות חלק עיוני בהיקף של 3 יח"ל, חלק מעשי – מעבדה בהיקף של 1 יח"ל ופרויקט אישי בהיקף של 1 יח"ל, משולב עם מקצוע החקלאות (ראו פרטים בהמשך).
   

  חקלאות – 3 יח"ל

  1 יח"ל – יחידת מעקב במשק החקלאי
  2 יח"ל – למידת חקר – פרויקט ותיק עבודות
  המקצוע יילמד בתוכנית ייחודית שתהייה קשורה ללמודי הביולוגיה. התוכנית פותחה על ידי בית הספר בשיתוף חוקרים מתחומי החקלאות והביולוגיה. התלמידים יבחרו נושא מתוך מגוון נושאים ביו-חקלאיים. הלמידה תעשה  בקבוצות קטנות בשיטת החקר – ניסוי מעשי במשק החקלאי, ניתוח תוצאותיו וכתיבה של עבודת פרויקט ביו-חקלאי בנושא. הפרויקט, שיהיה קשור ללימודי הביולוגיה והחקלאות, יכלול התייחסות ביולוגית לנושא, כמו גם היבטים יישומיים רלוונטים לחקלאות מודרנית וסביבתית.
   

  מסלול ב' – חקלאות 5 יח"ל וביולוגיה 3 יח"ל

  חקלאות 5 יח"ל


  עיקר הדגש יושם על תחום בעלי החיים והכרת מערכות הגוף השונות: עיכול, נשימה, מין והשוואה בין תפקוד המערכות בבעלי החיים השונים.
  כמו כן , יושם הדגש על לימוד החקלאות כגורם כלכלי, חברתי ואקולוגי.


  פירוט יחידות הלימוד ודרכי היבחנות בחקלאות

  2 יח"ל בחינה עיונית חיצונית – תחום בעלי החיים (נבחנים בכיתה יא').
  2 יח"ל בחינה עיונית פנימית – ענפי החי (נבחנים בכיתה יב').
  1 יח"ל מעקב, בחינה בע"פ באחד מענפי המשק.
   

  שיטת הלימוד

  בנוסף לשיטת הלימוד הפרונטלית, כוללת הלמידה התנסויות עצמאיות ומונחות בשדה ובמעבדה, הכרת מיכשור מודרני, שימוש באמצעים אורקוליים, עבודה מעשית מודרכת במשק בית הספר.


  חובות מיוחדות

  בחירת ענף חקלאי (רפת, דיר, לול, גן ירק, נוי, מספוא) במסגרת יום העבודה, ובעדיפות עבודה עם בעלי חיים.

   


  ביולוגיה 3 יח"ל


  חומרי לימוד

  תוכנית ליבה הכוללת את מערכות גוף האדם, פרקים באקולוגיה ומבנה התא בבעלי חיים ובצמחים. כמו כן, פרקי הרחבה – מזרע לזרע.


  מבנה בחינת הבגרות

  בחינות הבגרות כוללות חלק עיוני בהיקף של 2 יח"ל ויחידת מעבדה בהיקף של 1 יח"ל. שתי הבחינות מתקיימות בכיתה יב'.