• חוק ומשפט (משפטים)

  תוכנית לימודים ייחודית בית ספרית לבגרות מלאה בת 5 יחידות לימוד. בחינת הבגרות נכתבת ונבדקת ע"י מורי המגמה.

  בית ספרנו פיתח תכנית לימודים ייחודית לבחינת בגרות מלאה בהיקף של 5 יח"ל . התוכנית פותחה בשיתוף פעולה עם מרצים באוניברסיטה העברית, ובאוניברסיטה הפתוחה, ואושרה ע"י האגף לתכניות לימודים מיוחדות במשרד החינוך כתוכנית ייחודית לבית ספרנו.


  בחינת הבגרות נחלקת לשניים:

  בשתי יחידות לימוד נערכת הבחינה בסוף כיתה י"א, ובשתי יחידות לימוד אחרות נערכת הבחינה בסוף כיתה י"ב. הבחינה נכתבת ונבדקת ע"י מורי בית הספר. ביחידת הלימוד החמישית יכתבו התלמידים עבודה במשפטים. בתעודת הבגרות ייכתב, שהתלמיד למד 5 יחידות במסגרת לימודי מדעי החברה חוק ומשפט.

  מטרות הלימוד

  1.    הקניית ידע בסיסי מעודכן על מאפיינים של המשפט, מטרותיו ומוסדותיו. כל אחד מאתנו נתקל במהלך חייו היומיומיים בהסדרים משפטיים. כך למשל, כל תלמיד, הרוכש כרטיס נסיעה באוטובוס, מבצע עסקה חוזית. דיני העונשין, קובעים את הגבול שבין ההתנהגות המותרת להתנהגות האסורה, זכויות האדם קובעות את מגוון החירויות. העומדות בפני האדם בהתנהגותו היומיומית, ואת מגבלותיהן.
  2.    הכנת התלמיד המעוניין להכשיר עצמו בעתיד למקצוע עורך דין ומשפטן. מקצוע עריכת הדין נחשב לאחד המקצועות היוקרתיים והמכובדים בחברה המודרנית. בשל העדר מגמה משפטית בבתי הספר התיכוניים, הסטודנטים, הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות, נתקלים לראשונה בתורת המשפט רק בהיותם סטודנטים. זאת, בניגוד למרבית ענפי הלימוד האקדמיים, שהבסיס להם ניתן בלימודי בית הספר התיכון. מגמת משפטים בבית ספרנו נועדה, בין השאר, להכין את התלמיד המעוניין בעתיד להשתלם במקצוע עריכת הדין. היא מיועדת להקנות להם את המושגים הראשוניים, את הידע הבסיסי בענפי המשפט השונים ואת המיומנויות הנדרשות למקצוע, כגון: קריאה וניתוח של פסקי דין והתמצאות בלשון המשפטית ובכתיבה משפטית.

   

  נושאי הלימוד במגמה

  -    תורת המשפט- יחידת לימוד אחת- תילמד בכיתה יוד.      
  -    תורת זכויות האדם והאזרח- יחידת לימוד אחת, שתילמד בכיתה י"א.
  -    בשתי יחידות הלימודים הנ"ל ייבחנו התלמידים בבחינת בגרות בסיום כיתה י"א.
  דיני עבודה בישראל- יחידת לימוד אחת- תילמד בכיתה י"ב.
  -    מבוא למשפט העברי- יחידת לימוד אחת. תילמד בכיתה י"ב. התלמידים ייבחנו בשתי יחידות הלימודים הנ"ל בסיום כיתה י"ב.
  יחידת לימוד חמישית תוקדש לכתיבת עבודה בתחום המשפטים בכיתה י"ב בהנחיית מורי המגמה ומשפטנים. היחידה החמישית היא חלק אינטגרלי מלימודי המגמה, והיא מצטרפת ל-4 יחידות הלימוד במגמה. קיימת אפשרות לשלב בין העבודה בתחום המשפטים, הנכתבת כיחידת לימוד חמישית, לבין כתיבת עבודת גמר חיצונית לאותם תלמידים שירצו לכתוב גם עבודת גמר חיצונית. תלמיד אשר יבחר באופציה זו יוכל להשיג 5 יחידות לימוד נוספות ל- 5 אותן ילמד במגמה.

   

  תכני הלימוד

  להלן דוגמאות ממספר נושאים ומושגים, שיילמדו בכל אחת מיחידות הלימוד במגמה:
  ביחידת הלימוד יסודות המשפט: מהות המשפט, הנורמה המשפטית, המקורות המשפטיים, מערכת החקיקה, שלטון החוק, מערכת בתי משפט, עקרונות יסוד בדיני עונשין, חוזים, נזיקין, תאגידים מסים ומעמד אישי לדיני ראיות.
  ביחידת הלימוד זכויות האדם והאזרח: המעמד המשפטי של זכויות האדם בישראל, הזכות לחיים ולשלמות הגוף, הזכות לכבוד, הזכות לשיווין והחירויות לסוגיהן.


  ביחידת הלימוד דיני עבודה: תולדות משפט העבודה הישראלי, מקורות משפט העבודה בישראל, יחסי עובד מעביד, התארגנויות עובדים, הסכמי עבודה אישיים וקיבוציים, שביתות והשבתות, חוקים מרכזיים בדיני עבודה בישראל.
  ביחידת הלימוד מבוא למשפט עברי: מהות המפשט העברי, המקורות המשפטיים של המשפט העברי, שילוב המשפט העברי במשפט הישראלי בימינו.


  שיטות הלמידה

  הוראה פרונטלית וקיום סדנאות, שיוקדשו ללימוד וניתוח פסקי דין. וכן הרצאות של משפטנים בתחומי המשפטים. כמו כן, יקוימו סיורים נפרדים בבתי משפט, ובעיקר בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו בדין הן כבג"ץ והן כבית משפט עליון לערעורים.
   

  ביה"ס למשפטים בצה"ל

  בית ספרינו נמצא בקשר מתמיד עם ביה"ס למשפטים של צה"ל.
  בית הספר למשפטים של צה"ל מכשיר חיילים וחיילות בשירות החובה למלא תפקידים חיוניים בצה"ל בתחום המשפטי. מידי שנה מקבל ביה"ס למשפטים כמה עשרות מתגייסים חדשים לשורותיו (לאחר מיון קפדני של מועמדים הפונים אליו) המתגייסים מחויבים להירשם לעתודה האקדמית של צה"ל ועליהם להיבחן בחינה פסיכומטרית לא יאוחר מחודש דצמבר, בכיתה יב' ולזכות בתעודת בגרות בציונים גבוהים.
  המתקבלים לביה"ס למשפטים של צה"ל נשלחים לשלוש שנים וחצי של לימוד משפטים באחת האוניברסיטאות בארץ על חשבון הצבא ומלווים בסיורים לימודיים. הם משרתים בשירות חובה בצה"ל כתובעים או סנגורים בבתי הדין הצבאיים ועליהם להתחייב לשרת בשכר מלא לתקופה שלא תפחת מ-3 שנים נוספות מעבר לשירות החובה בצה"ל.
  לתלמידים המצטיינים במגמה יש סיכויים טובים להתקבל למסלול זה.
   

  תנאי קבלה

  יכולת לימודיות ועיוניות גבוהות.