• אודות הפנימייה
  חזון

   

  פנימיית אשל הנשיא הינה פנימייה חינוכית - עיונית, הרואה את עצמה כבית חם ומשמעותי עבור חניכיה.

  הפנימייה תפעל ליצירת קשר אישי בין החניכים לצוות, ללמידה משמעותית, העשרה תרבותית, לרגישות

  לאיכות הסביבה, לאחר ולעצמי. הפנימייה תפעל בכדי לטפח מנהיגות ומעורבות חברתית וסביבתית.

  הפנימייה תטפח בוגר עצמאי, לומד, סקרן ושוחר תרבות וידע. הפנימייה תנחיל את ערכי

  מסורת ישראל, אהבת הארץ וערכי הדמוקרטיה.

   

  מטרות

   

  • טיפוח החניכים להישגיות, מיצוי עצמי והגשמה בתחומי העשרה, למידה ומצוינות אישית.
  • חינוך למעורבות חברתית גבוהה, לאזרחות טובה ולמאבקים למען צדק חברתי וסביבתי.
  • שמירת החוק מתוך כבוד והכרה בחשיבות קיומה ואכיפתה של מערכת חוקים נורמטיבית.
  • חינוך לערכי סובלנות, אהבת אדם, פתיחות לדעותיו של האחר וראיה אוניברסאלית.
  • דאגה לאיכות הסביבה, שימורה וטיפוחה, תוך שימת דגש על טיפוח ואסתטיקה בשטח הכפר

  בכלל ובמבני הפנימייה בפרט.

  • חינוך ערכי לנורמות ומוסר גבוהים, ובכלל זה חינוך לנוער שאינו בוחר באלכוהול, התנסות

  בסמים ונמנע מעישון כפתרונות למצוקות והתמודדויות חברתיות.

  • יצירת קהילה חינוכית, שכל הנמנים עליה, הורים, משפחות, אנשי חינוך ותלמידים חשים שייכות,

  רצון לתרום וגאווה להיות חלק ממשפחת אשל הנשיא.

   

  יעדי הפנימייה

   

  א. חינוך למצוינות- אנחנו בוחרים להתמקד באיכות ובעומק הפרויקטים והפעילויות בתחומים השונים: למידה, חינוך לערכים וצריכת תרבות פנאי.

  ב. יצירת שייכות לכפר ותחושת בית- טיפוח סביבת החיים של החניכים: החדר, המועדון, השכבה והפנימייה. והבניית תהליכי יצירת גאוות יחידה בפנימייה.

  ג. חינוך לאחריות אישית וחברתית- בניית ועדות בתחומי החיים השונים של החניכים מתוך הבנה שהם צריכים לקחת אחריות ולהיות חלק בבחירות ובקבלת ההחלטות הנוגעות לחייהם בפנימייה.

  ד. חינוך להתנדבות בקהילה- כל שכבה תבחר יעד שמעניין אותה ושקרוב לליבה ותבנה תהליך התנדבותי משמעותי לאורך השנה. בנוסף, חיזוק והרחבה של קבוצות המנהיגות בפנימייה- הכשרת קבוצות מדצ"ים שידריכו את החניכים הצעירים לאורך השנה, מנהיגות מדעית- אילן רמון והגברת המודעות בקרב חניכי שכבה י' לקבלת תעודת בגרות חברתית.

  ה. גיוס צוות איכותי ושימורו לאורך השנים- כחלק מתפיסה של בניית מסורת ותרבות ארגונית מבוססת ואיתנה יש צורך אקוטי בהון אנושי איכותי אשר צובר ניסיון, משתלם ולווה באופן מקצועי לאורך השנה ושמרגיש את תחושת השליחות והשייכות לכפר ולפנימייה.