• מאגר חלב למטבח אשל הנשיא

  בית ספר אשל הנשיא מזמין בזאת הגשת מועמדות למאגר ספקים ל 12 חודש החל מ-1.4.18 בנושא מוצרי חלב למטבח הכפר היקף התקשרות: 300,000 ₪ כולל מע"מ לשנה.

   

  תנאי הגשת מועמדות:

   

  ספק שמגיש בקשה להשתתף במאגר חייב לענות על הדרישות הבאות:

  1. 1. המגיש בקשה בעל אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס.
  2. 2. המגיש בקשה יגיש תעודת עוסק מורשה/פטור.

   

  תנאי אספקת ציוד חלב למטבח הכפר:

   

  1. סחורה טרייה בעלת תוקף ארוך .

  2. הובלה בטמפרטורה של 4 +

  3. אריזות נקיות סגורות

  4. החזרת אריזה נקיה וזיכוי בכל משלוח.

  5. זמינות הסחורה ממועד ההזמנה תוך 24 שעות , לרבות כמויות מזעריות בתקופת חופשת בי"ס .

  6. ימי אספקה 3 פעמים בשבוע בימים א' , ג' , ה' בשעות 06:00-07:00 .

  7. לבירורים לפנות יש  לגבי מנהל המטבח 08-6408919

   

  הגשת מועמדות:

  ספק שעונה לדרישות ומעוניין להגיש בקשה יכנס לאתרeshelnet.com  במדור רכש ולוגיסטיקה וימלא את הטופס הרלוונטי. יש לענות רק על הטופס של כפר הנוער אשל הנשיא , טופס אחר לא יתקבל.

   

  מועד אחרון להגשת הבקשות להצטרפות הנו ביום שלישי ה-20/3/18 עד השעה 12:00.ספק שיגיש לאחר המועד בקשתו תיפסל. יש לשלוח את הטופס לחיה ארז לפקס שמספרו 08-6408872 או למייל haya_erez@eshelnet.com

   

  • המאגר יכנס לתוקפו החל מ- 1.4.18
  • ספק שמגיש בקשה למאגר מחויב בהובלה ובפריקה .

  אשל הנשיא רשאית לפסול ספק שיסמן השתתפות בנושא שלא רלוונטי לתחומו.

   

  למילוי טופס הצטרפות למאגר מוצרי חלב אשל הנשיא לחץ כאן