• פרוייקט "לגעת בעולם"

    פרוייקט לגעת בעולם החל בשנת 1998 בו תלמידים מכל רחבי הארץ תורמים לקהילה, לסביבה ולחינוך ע"י הקמת פרוייקטים ומיזמים שונים. התלמידים מפתחים מוצרים חינוכים מודלים ודגמים מקוריים שתורמים לעולם, בסיום השנה נערכת תחרות בין בתי הספר המשתתפים במכון ויצמן.העבודה הנבחרת תזכה את התלמידים בפרס כספי ובחשיפת הרעיון. לפניכם מצגת  המתארת את הפרוייקט כפי שהוצגה בבית ספרנו ע"י סטודנטים לחקלאות שמתנדבים ומובילים את הפרויקט. השנה נבחרה חקלאות בת קיימא כתחום בו יפתחו התלמידים את המיזמים. במהלך השנה תלמידי שכבה ח', התחלקו לקבוצות עבודה וערכו מחקרים במשק שמטרתם - מציאת פיתרונות ליעול החקלאות בת זמננו. כגון שימוש במים מליחים והשפעתם על טיב הירק, שימוש במים אפורים, הדברה ביולוגית, הכנת גינה וירטואלית ועוד במהלך החודש הקרוב על התלמידים להכין מיצג ועבודת סיכום לקראת תהליך השיפוט ובחירת העבודות שייצגו את בית הספר בשלב הסופי בתחרות.


    העבודות הנבחרות: