• תקשורת- עיתונות כתובה ומשודרת

  מסלול זה מיועד לתלמידים המגלים עניין מיוחד בתחום התקשורת.


  תוכנית הלימודים

  מטרת התוכנית להניע את התלמידים להתמודד עם סביבתם התרבותית, לאפשר להם להבין ולנתח באופן אנליטי וביקורתי את אמצעי תקשורת ההמונים, ויחד עם זאת, להוות עבורם אמצעי לחינוך הומניסטי ותרבותי.
   


  התוכנית מיועדת לעודד התלמידים:

  -    להכיר צורות שונות של ביטוי "בשפות" אמצעי תקשורת ההמונים, וליישם אותן
  בהתנסויות במסגרת לימודי התקשורת, במקצועות לימוד אחרים, ובחיי היום יום.
  -    לנתח תכנים ומסגרות תקשורתיות שהתלמידים חשופים להם, ולהעריך את השפעותיהם.
  -    להכיר את ההתפתחות ההיסטורית של אמצעי תקשורת המונים, להבין את השפעותיה על הזירה התקשורתית בת זמנינו, ולהיות מסוגלים לנתח את ההתפתחויות הצפויות בעתיד.
  -    להבין שהתוצרים של תקשורת המונים הם פועל יוצא של בחירה מקצועית ואנושית, ואינם שיקוף  נטרלי של המציאות.
  -    להעריך את מקומם ותפקידם של אמצעי התקשורת  בחברה הדמוקרטית.
  -    להתנסות ביצירה ובהפקה של תוכנית באחד מאמצעי תקשורת ההמונים.
  -    לאפשר הנאה מן התהליך היצירתי ומן המוצר המוגמר.
  -    ללמוד כיצד להתמודד עם ביקורות של אחרים על מוצר שיצר התלמיד.
   

  תוכנית הלימודים תכלול

  1.    תקשורת המונים.
  2.    סוגי המדיה.
  3.    עבודת העיתונאי.
  4.    היסטוריה של התקשורת.
  5.    תיאוריות ומודלים של תקשורת.
  6.    ועוד...

  התלמידים ילמדו מיומנויות בסיסיות במקצוע העיתונות ובהפעלת מערכת הפקתית, כולל שימוש במכשור. התלמידים יפעלו בקבוצה כמערכת עיתונאית באחד מאמצעי התקשורת, ויפיקו עיתון או מגזין רדיו ברדיו "אשל הנשיא" או מגזין וידאו.
  כל התלמידים יחוייבו למלא תפקיד מוגדר במערכת ההפקה.
  בתום הלימוד יגיש כל תלמיד באופן עצמאי, "תיק עבודה" ובו "יומן אישי", הכולל תיאור מפורט של משימתו בהפקה, בעיות שנתקל בהן וביקורת על תהליך העבודה ועל ההפקה. כמו בכל מקצוע עיוני אחר, תסוכם הלמידה מפעם לפעם במבחן, ובסוף התקופה – במבחן מסכם.
   

  תנאים מיוחדים

  החל מכיתה י' יוקדש יום העבודה של תלמידי המסלול  להנחיה עיונית ומעשית בתחום
  התקשורת, ולעבודה מעשית במסגרת מערכת העיתון, הרדיו או הווידיאו. כמו כן, ילמדו  
  התלמידים לימודים עיוניים במסגרת קבוצת הלימוד בתקשורת.
   

  מבנה בחינת הבגרות

  תקשורת המונים   1 יח"ל בכיתה י"א.
  תקשורת עיונית    2  יח"ל בכיתה י"ב.
  תקשורת מעשית   2 יח"ל בכיתה י"ב.
  סה"כ 5 יח"ל
   

תפריט