• כימיה

  מטרת הלימוד

  • להקנות לתלמידם ידע מגוון בתחומים השונים של הכימיה וכלים לרכישת ידע ומיומנויות
  • נוספים בהמשך.
  • חינוך התלמידים להתמודד עם שאלות המתבססות על חשיבה, הכרת הכימיה בחיי יומיום ויישום הידע הנרכש במהלך הלמידה.
  • פיתוח ראיה מרחבית ותפיסה אנליטית.
  • יושם דגש על הסבר עקרונות הכימיה ברמה מולוקלרית, עם השלכות לתופעות טבע ולתעשייה הכימית.


  חומר הלימוד

  כימיה כללית ואנליטית, כימיה פיסיקלית, כימיה אורגנית, סטריאוכימיה ותעשיה כימית.

  שיטת הלימוד

  הוראה פרונטלית- חוויתית תוך שימוש באמצעים אורקוליים, התנסות מונחית ועצמאית במעבדה, שימוש בלומדות מחשב לצורך יישום ותרגול החומר הנלמד, התמודדות עם טקסט מקצועי ורכישת ידע באופן עצמאי.

  מבנה הלמידה

  • בסוף כיתה י"א ייבחנו התלמידים בבחינת בגרות בהיקף של 3 יח"ל.
  • בסוף כיתה י"ב ייבחנו התלמידים בבחינת בגרות עיונית בהיקף של 1 יח"ל.
  • בסוף כיתה י"ב ייבחנו התלמידים ב-1 יח"ל – יחידה במעבדה חוקרת (נלמדת במשך שנתיים כיתה יא'- יב').


  הרכב הציון הסופי

  • בחינת בגרות 3 יח"ל 60%.
  • בחינת בגרות 1 יח"ל 20%.
  • הערכה חלופית באמצעות 1 יח"ל מעבדה חוקרת יב' 20%.

  תנאי קבלה

  • ציון 80 בכימיה בכיתה ט'.
  • ציון 75 במתמטיקה בהקבצה א'.
  • המלצת המורה.   
    

תפריט