• היסטוריה

  מטרת הלימוד

  הרחבת הידע בפרקים נבחרים בהיסטוריה העולמית והארץ ישראלית.
  מתן כלים להבנה מעמיקה של תהליכים תרבותיים, הסטוריים ואקטואליים.
  הקניית כלי מחקר לרכישת ידע לקראת לומד עצמאי.

  מבנה הלמידה

  לימודי המגמה מורכבים מ-3 יח"ל נוספות ל-2 יח"ל שהן יחידות חובה לכל תלמיד.

  לימודי ההיסטוריה במגמה כוללים את היחידות הבאות:

  יחידה שלישית: עבודת חקר שתילמד בכיתה י"א או י"ב.
  יחידה זו היא סדנא לכתיבת עבודת חקר ממוקדת בנושא היסטורי. סדנא תהיה כללי שיוצג בשליש הראשון ללימודים. בשלב זה יובהרו הכיוונים, התחומים והאפשרויות של התלמידים בבחירת תת נושאים מהנושא הכללי של הסדנא. עבודה זו תהיה בהיקף של עשרה עד חמישה עשר עמודים מודפסים. במחצית השנייה של השנה יציגו התלמידים את הדרך ומהלך עבודתם, ויתקיימו דיונים על העבודות.

  יחידה רביעית וחמישית:
  בחינה אחת על שני נושאים (מתוך שמונה) מבחן חיצוני.
  שני הנושאים ייבחרו מתוך הרשימה:
  1.    הפעילות הציונית בארצות האיסלם בימי מלחמת העולם השנייה.
  2.    העליות הגדולות מארצות האיסלם בשנים 1943-1967.
  3.    קהילת יהודי קרקוב בתקופת השואה.
  4.    מלחמת העצמאות.
  5.    עם ועולם – מפגשים בין תרבות ישראל לתרבויות העמים.
  6.    תולדות ארצות הברית.
  7.    יפן המודרנית.
  8.    סין המודרנית.

   

  תנאי קבלה

  ציון חיובי במקצועות ההומניסטיים.
   

תפריט