• גאוגרפיה

  מטרת הלימוד במגמה

  הענקת ידע כללי והרחבת אופקים ביחס לעולמות רחוקים וקרובים, הבנת תופעות המתרחשות יום יום ונמסרות ע"י התקשורת בכל ערוציה (תופעות בארץ ובעולם, כגון: רעידת אדמה, שיטפונות, ועוד).

  הכנת התלמיד לקראת עתידו במשק הישראלי. היום מבקשים בוגרי מגמת גאוגרפיה באוניברסיטאות במשרדים ממשלתיים כיועצי מים, קרקע, ואקלים, בתפקידי תכנון ושילוב תנאי הסביבה למטרות תחבורה ובינוי, בנושא חיפושי מקורות אנרגיה אלטרנטיביים, בתחום איכות הסביבה ושימורה. נוסף לכך, דרושים גאוגרפים בכל המשרדים העוסקים בתוכנית מתאר, במיפוי ובתכנון אזורי, ומשרדים פרטיים המעוניינים בחיפוש אחר משאבים טבעיים.     

  חומרי לימוד

  הלמידה נעשית בשני שלבים, שצירופם יוצר מקצוע מוגבר ברמה של 5 יח"ל.
  1. בכיתה י'- נלמד "חבל ארץ" בשילוב עם היבטים הקשורים ל- "עולם הולך ונעלם" או, לחילופין, יילמד חבל ארץ מתכנית הלימודים של כיתה יא', שלמידתו תועמק במהלך שנה"ל בכיתה יא', לקראת בחינת הבגרות.
  2. בכיתה י"א- ייבחנו התלמידים ברמה של 2 יח"ל בגרות על פרק התכנון המרחבי.
  3. בשלב השני, בכיתה י"ב,  ייבחנו התלמידים ב-3 יח"ל נוספות, כהשלמה ל-5 יח"ל בנושא גאוגרפיה של ארץ ישראל והמזרח התיכון, על סמך ידע שנרכש במהלך השנתיים, וחבל ארץ שלא נלמד- unseen"".    

  ישנה אפשרות בכיתה י"א להגיש גיאוטופ או עירוטופ עבודת מחקר בשטח, המקנה 1 יח"ל. (אותה אפשר גם להרחיב לעבודה חיצונית ברמה  של 5 יח"ל), ובכיתה י"ב לגשת ל-4 יחידות, (3 יחידות כמו בסעיף 2 + יחידה נוספת לפי בחירה).
  השנה תיכנס תוכנית לימודים חדשה הכוללת בחינת בגרות מתוקשבת.

  שיטות הלימוד

  תלמידי המגמה יתנסו בלמידה חוויתית באמצעות סיורים הנערכים ברחבי ישראל, בלימוד כיתתי המלווה בסרטי וידאו ומצגות, ובהתנסות במעבדה גיאולוגית, בחלקה בשטח.
  תלמידי המגמה יבקרו במפעלים – בדגש על התעשייה והקשרה הגאוגרפי. כמו כן, יעבדו עם מחשבים בצמוד לחומר הלימוד.

  תנאי קבלה

  ציון 80 בגאוגרפיה בסוף כיתה ט'.
  לאחר התייעצות עם המורה של כיתה ט' תקבע התאמת המועמד למגמה.