• מדעי החברה - פסיכולוגיה ומגדר

  "מדעי החברה" הוא שם כולל לכל התחומים, העוסקים בחקר התנהגותם של בני האדם.
  תחת השם הזה יופיעו שני מקצועות, הנלמדים בבית ספרנו, והיוצרים ביחד מקצוע מוגבר של 5 יחידות לימוד. המקצועות הם פסיכולוגיה ומגדר, הנפרשים על פני שנות הלימוד י', י"א, י"ב.


  יחידות הלימוד במקצועות המגמה

  פסיכולוגיה

  2 יח"ל – תהליכי למידה, הנעה אנושית, לחץ, תיאוריות אישיות, פרקים בפסיכולוגיה חברתית והתפתחותית ושיטות מחקר במדעי החברה.

  מגדר

  2 יח"ל- תולדות המחשבה והמאבק למען שיווין בין המינים, מנגנונים חברתיים מנקודת מבט מגדרית (משפחה, חינוך, תקשורת, דת, שפה, משפט, צבא, שוק העבודה) סוכני שינוי חברתיים (ארגונים וגופים הפועלים למען שוויון בין המינים), קולנוע וספרות בראי המגדר.

  מחקר מעשי

   1 יח"ל- תלמידי המגמה יתנסו, בכיתה י"ב, בביצוע מחקר מעשי במדעי החברה לפי בחירתם בהנחיית מורות המגמה.


  תנאי קבלה

  ציון חיובי במקצועות ההומניסטיים.