• תזונה

  עקרונות התוכנית

   

  התזונה היא מדע המתבסס על נתונים כמותיים ואיכותיים הקשורים זה בזה. הוראת התזונה מסתמכת על מדעי החיים והחקלאות ועל פרקים בכימיה ובביולוגיה. התוכנית במדעי התזונה מקיפה תחומים שונים, שמאפשרים לתלמידים להעמיק את ידיעותיהם בתחום מרכזי כל כך בחיי האדם. התוכנית מציגה את נושאי הלימוד מן ההיבט התזונתי, הבריאותי והצרכני, והיא משלבת לימודים עיוניים ומעשיים כאחד.

   

  מטרת התוכנית

  להקנות לתלמידים כלים להתייחסות נכונה למזון ולתזונה. לכן, במרכזה של התוכנית עומד הקשר בין מזון לבריאות, וכן השפעתה של תזונה נכונה על בריאות האדם.

  העבודה המעשית מיועדת להבהיר וליישם עקרונות מרכזיים של התוכנית, ועל ידי  כך לאפשר הבנה טובה יותר של נושאי הלימוד.

   

  התוכנית כוללת מבוא וחמישה פרקים

  • רכיבי המזון- מקור, תכונות ותפקיד בגוף האדם.
  • אנרגיה וקבוצת מזון.
  • בריאות ומזון.
  • כמויות מזון ויישום עקרונות התזונה בחיי היום יום.
  • צרכנות מזון והיבטים תרבותיים חברתיים.

   

  לימודי המגמה נמשכים שלוש שנים, במהלכן נבחנים בבחינות בגרות ב-י"א ובסיום י"ב.

תפריט