• תלמוד

  לימודי תושב"ע נמצאים בתנופה גדולה במגזר הממלכתי בכלל ובחינוך ההתיישבותי בפרט.

  תוכניות הלימודים החדשות מאפשרות לתלמידים ללמוד תושב"ע בצורה זמינה, מעניינת ומרחיבת אופקים, וזאת גם ללא צורך ברקע דתי או בידע קודם.


  המגמה היא בהיקף של 5 יח"ל לבגרות.

  המגמה משלבת תכנים של משפט עברי בנושאים הלקוחים מן החיים האנושיים. המגמה המיועדת לתלמידים המתעניינים במורשתם, ומעוניינים להעמיק את הידע והשליטה במשפט העברי ובמחשבת חז"ל, תוך קישור לחיינו כיום.

   

  במגמה יילמד נושא חובה בהיקף של יח"ל אחת: "יחיד וחברה", ועוד שני נושאים בהיקף של 2 יח"ל: " משפט ויושר"
  ו" דברים שבינו לבינה".


  היחידות 4 ו-5 סובבות סביב נושא "ארץ ישראל" ומשלבות למידה בכיתה, עבודה מתוקשבת, ברשת האינטרנט וסיורים במסגרת תוכנית "מסע בעקבות הסנהדרין".


  שיטות הלמידה

  • הוראה פרונטלית.
  • למידה בזוגות, "חברותות", תוך פיתוח יכולת הקשבה לאחר, אך גם עמידה על דעתך – שלך.
  • לימוד עצמאי וחקירה, ע"י עיון בספרות, במאגרי מידע ממוחשבים, ועוד.

   

  מאפיינים ייחודים של המגמה

  מיעוט במלל, טקסטים קצרים (שחוכמתם מרובה!) וממוקדים.
  הלימוד אינו דורש רכישת מיומנויות רבות, אלא להפך, רכישת מיומנויות בזמן קצר יחסית, ובעזרתה יציאה לחקירת תחומים רבים.
  הבחינה על היחידות הרביעית והחמישית הינה בחינה בע"פ לכל תלמידי המגמה. המגמה עוסקת בתחומים הקרובים לחיינו, בנושאים המרתקים כל אדם מעולם ועד היום.