• תקנון התשלומים באינטרנט

   

  תשלום כספי ועד ההורים באינטרנט ע"י כרטיסי אשראי:

  תקנון


  - התשלום יבוצע דרך מערכת Minipay המשמשת לצורך זה במועצות אזוריות ובתי ספר שונים בארץ. מערכת זו מאובטחת ע"פ הדרישות של בנק ישראל וחברות כרטיסי אשראי, התשלום מוגן ובטוח ככל עסקה אינטרנטית בכרטיסי אשראי.

  - מתקבלים כל כרטיסי האשראי פרט לדיינרס ואמריקן אקספרס.

  - לצורך ביצוע התשלום באינטרנט יש לאשר את התנאים בתחתית התקנון ותועברו לאתר חברת Minipay.

  - באופן זה כל הורה יכול לשלם את מלוא התשלומים, בהתאם לשכבת הלימוד, מגמה וכל תשלום אחר, ע"פ חוזר וועד הורים אשר הועבר לכל משפחת תלמיד בבית ספר במסירה אישית ובאמצעות מערכת Smart School. כמו כן, הוא המופיע באתר ביה"ס www.eshelnet.com - יש ללחוץ על לשונית "בית הספר", לבחור  ברשימת הנושאים "תשלומי הורים" ובקישור: "חוזר תשלומי הורים".

  - התמורה לתשלומי וועד ההורים תסופק במהלך כל שנת הלימודים בהתאם לפירוט בחוזר התשלומים.

  - יש להקפיד על קריאת ההנחיות המופיעות באתר Minipay ולהקליד הנתונים באופן מדויק ובמלואם. הקלדת הנתונים במערכת התשלומים במהלך כל התהליך היא באחריות המקליד בלבד.

  - במעמד התשלום ניתן לשלם עבור מספר התלמידים מאותה המשפחה.

  ניתן לחלק סכום כולל ל-4 תשלומים עבור תלמיד אחד, 6 תשלומים עבור 2 תלמידים, ו-8 תשלומים עבור 3 תלמידים.

  - לאחר השלמת התהליך יישלח אישור תשלום לדוא"ל אותו תקלידו במערכת, יש להדפיסו ולהציגו בעת הגעה לקבלת ספרים. בהמשך תשלח קבלה ע"י גזברות ביה"ס.

  - התשלום נחשב ככל עסקת כרטיסי אשראי באינטרנט מבחינת החוקים והתקנות החלים עליה.

  - פרטי כרטיס האשראי והמשלמים בדרך זו, מטופלים באופן מאובטח וע"פ חוקי המדינה והתקנים של חברות כרטיסי האשראי והסליקה המעורבות (כמו כל עסקה אינטרנטית בכרטיסי אשראי). הפרטים המועברים לוועד הורים ולגזברות ביה"ס לצורך ניהול החשבונות ובקרת התשלומים הם אך ורק: פרטי התלמיד המשלם (שם+ מס' ת.ז), שכבה, גובה התשלום + מס' תשלומים וכתובת הדוא"ל לתקשורת של הוועד עם ההורים בעתיד.

  - חברת Minipay  (אתרה משמש לצורך ביצוע טכני של העברת נתוני התשלום) לא תעשה כל שימוש בפרטים למעט העברתם הנדרשת לחברת כרטיסי אשראי, חברת הסליקה וע"פ הוראת חוק או צו בית משפט. במיוחד, לא יפיצו ולא יעשו שימוש בדוא"ל כאשר אתם מציינים זאת במפורש.

  - התשלום במלואו מגיע לבסוף לחשבון החדש הנפתח לצורך כך בלבד, של ועד הורי בי"ס "אשל הנשיא" בבנק הפועלים, סניף אופקים.

  - מי שאינו מעוניין לשלם בדרך זו (אינטרנט), יוכל לשלם בצ'קים או באמצעות מסירת פרטי כרטיסי אשראי בטלפון לגזברות- 08-6408960 בימים א', ב', ה' בין השעות 8:30-13:30, בימים ג', ד' בין השעות 8:30-12:30 או בהגעה למשרדי הגזברות עד שעה 15:00.

   

  ביטולים

  - העסקה ניתנת לביטול בהתאם לחוק ולעסקאות כרטיסי אשראי באינטרנט ע"י פנייה בכתב לגזברות בי"ס "אשל הנשיא". כיוון שהתשלום הוא גם בגין השאלת ספרים, ביטול יתאפשר טרם קבלת ספרים ע"י התלמיד.

  - לא ניתן לפנות ישירות לחברת Minipay או לחברת כרטיסי האשראי לצורך ביטול עסקה.

   

  צור קשר

  - לשאלות בנושאים הקשורים בביצוע התשלום ו/או בקשת עזרה טכנית יש לפנות לגזברות "אשל הנשיא" בטל': 08-6408960 או במייל: mayam@eshelnet.com (לציין בשורת הנושא- Minipay ועד "האשל הנשיא") 

   

  למעבר לעמוד התשלום יש לסמן כי הנך מאשר את התקנון: