• חזון התקשוב של בית הספר "המאה ה-21"

     

    בית הספר יחזק את המשמעות של התנהלות בסביבה מתוקשבת, הן בהיבטים הארגוניים והן בהיבטים הלימודיים – אקדמיים. מורי/ות בית הספר ייחשפו ויוכשרו להתמצאות ולשימוש בסביבות למידה חדשניות ולשיטות הוראה באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. המורים/ות יבינו את תפקיד בית הספר ואת תפקידם/ן בהצמחת בוגרים/ות בעלי/ות מיומנויות מתאימות למאה ה-21, ויתנו לכך ביטוי בדרכי ההוראה – למידה המתרחשים בכיתות תוך דגש על למידת חקר, איתור מידע, מיונו והערכתו.

    בכיתות ניתן יהיה לצפות בתלמידים/ות חוקרים/ות העושים/ות שימוש בכלים מתוקשבים כאמצעי להרחבת הידע והעמקתו, למידה עצמאית כיחידים ובקבוצות, תוך שיתוף במידע ופיתוח יכולות חשיבה מסדר גבוה. 

    אמצעי התקשוב ישרתו גם תהליכים של תקשורת בין-אישית, הערכת תלמידים/ות והערכת עמיתים, באופן שיאפשר שותפות רחבה ופעילה  של תלמידים/ות ומורים/ות.