• עבודות גמר

   

  חיים שאין בהם חקירה לא כדאי לו לאדם לחיותם -סוקרטס – "אפולוגיה"


  לתלמידים המתאימים מבין תלמידי כתות י"א אנו מציעים את האפשרות של כתיבת עבודת-גמר.  כתיבת עבודת גמר הינה זכות ולא חובה. ההתנסות בכתיבת עבודת גמר עשויה להעצים את הלומד. היא מזמנת לתלמיד אפשרות לחקור נושא בדרך לא - שגרתית ולהתנסות בלמידה עצמאית, ההזדמנות לכתוב עבודת גמר מסייעת לפתח כישורי חשיבה מסדר גבוה ופותחת בפני התלמיד אשנב אל עולם המחקר.

  כל עבודת גמר, בין צמודה ובין לא צמודה תזכה את כותבה בחמש יחידות לימוד. עבודת גמר צמודה נכתבת במקצוע מורחב והיא ממירה את חובת ההבחנות במקצוע זה. לדוגמה, תלמיד במגמת פיסיקה יכול לכתוב עבודת גמר במקום להבחן בבחינת הבגרות במקצוע. ציונו בעבודה יהיה ציון המקצוע ובתעודת הבגרות לא נרשם האופן בו נבנה הציון. עבודה צמודה ניתן לכתוב גם במסגרת מקצועות החובה תנ"ך, ספרות, היסטוריה. מקצועות אלה נלמדים בהיקף של שתי יח"ל. עבודת גמר צמודה, לפיכך, ממירה את חובת הבחינה ומזכה את התלמיד בחמש יח"ל במקום שתיים.
  עבודת גמר לא צמודה ניתן לכתוב בכל מקצוע, בין אם התלמיד לומד את המקצוע או לא.
   
  אם האפשרות הזו קוסמת לכם, ואתם מעוניינים לקבל מידע נוסף והנחיה לכתיבת הצעה, הנכם מוזמנים ליצור קשר עם בתיה בהט, האחראית על עבודות גמר בבה"ס.

  בקישור המצורף - ריכוז הכללים והנהלים בנוגע לעבודת גמר כפי שפורסמו על ידי הפיקוח על עבודות-גמר במשרד החינוך.