• לוח הסעות מתעדכן

  סדרי הסעות לבגרויות  קיץ 2018

   

  הדף מתעדכן כאשר יש שינויים ועדכונים בלוח ההסעות הרגיל של ביה"ס.

  העדכונים נערכים ע"י רכז ההסעות -  שאול ניסים.

  התלמידים מתבקשים להירשם עד יום לפני המבחן  עד שעה 12:00 !!!!!!!!!

  גלול /י בבקשה את הטבלה עד הסוף  !!!!!!!!!

  ב ה צ ל ח ה  לנבחנים /ות !!!!!!  

  *כשהתלמידים נבחנים כבודדים לאורך כל היום , תינתן הסעה אחת ל - 8:00 בבוקר 

  * וחזרה אחת ב 15:00 . תלמידים המעוניינים בהסעה מתבקשים להירשם במועצות !! 

  לאור הנחיות חדשות של משרד החינוך על התלמידים

  להפקיד את הטלפונים הניידים 30 דקות לפני מועד המבחן ,

  לכן כל ההסעות(איסוף) הוקדמו בהתאם . 

  לתלמידי להבים , אין הסעות למועדי ב' / משפרי ציון 

   

  רשימת טלפונים
  יישובאיש קשרטלפון
  להבים  שמוליק                  050-2041004 -08-9554772
  בני שמעוןרוזט050-7527114, 08-9915820
  בסיסרוזט050-7527114, 08-9915820
  רמת נגביעל 052-3115319 , 


   

   

  מבחן בגרות  מדעי המחשב יא'+יב' /חוק ומשפט            יום שני        7/5/2018                            
  מס' הטופס           שעת המבחןהערות
     
  שאלון -899282 - מ. המחשב         10:00 - 12:00 באים בהסעות הבוקר הרגילות
  שאלון - 72261 - חוק ומשפט יא'           9:00 - 11:00

   באים בהסעות הבוקר הרגילות

  שאלון - 899381 מ. המחשב         12:30 - 15:30 ה. תוכנה יא' + מ. המחשב יב'  
  שאלון -          
     
     
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
                   
  להבים                11:00על התלמידים להירשם במועצה
  בני שמעון                11:00   על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס                11:00על התלמידים להירשם במועצה
               

   

          
     
   
  שעת הפיזור (לכל היישובים):               16:30 
  מבחן בגרות   ביולוגיה מעבדה יב' 5יח'           יום  רביעי     9/5/2018         
      
     
  מס' הטופס           שעת המבחןהערות
  שאלון -    43386          10:00 - 13:00 
  שאלון -          
  שאלון -         
  שאלון -      
     
  איסוף לפי יישובים            שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים    באים בהסעות הבוקר הרגילות 
  להבים                  
  בני שמעון             על התלמידים להירשם במועצה 
  בסיס               על התלמידים להירשם במועצה 
  רמת נגב        על התלמידים להירשם במועצה 
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):          בהסעות הצהריים הרגילות    
     
     
    
   מבחן בגרות                יום            
  מס' הטופס           שעת המבחןהערות
             
  שאלון -         
  שאלון -           
  שאלון -        
  שאלון -         
  שאלון -              
     
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
     
  להבים                 
  בני שמעון

           

  על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס             על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב            על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

               
     
  מבחן  בגרות  באנגלית         יום שלישי             15/5/2018                                    
  מס' הטופס         שעת המבחן הערות

   שאלון - 16381 A

            13:15 - 12:00יא' 3יח'

  שאלון -  16481 E

            13:15 - 12:00  יא 5יח' +יב' 4יח'
  שאלון -  16102 A          13:15 - 12:00לבוגרים     אין הסעות
     
     
  איסוף לפי יישובים

              שעת איסוף

  הערות
  להבים                   10:30   
  בני שמעון                   10:30    מתבקשים להירשם במועצה
  בסיס                   10:30    מתבקשים להירשם במועצה
   

                   

    
         

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

                    14:15         בתיאום עם המועצה 
     

   

     מבחן  בגרות  בגרות אנגלית            יום   שלישי            15/5/2018                                  
  מס' הטופס       שעת המבחןהערות

  שאלון -  16382 C

      15:30 - 14:00יא' 4יח' + יב' 3יח'
  שאלון -  16582 G    15:45 - 14:00יב' 5יח'
  שאלון - 16:104 C    15:30 - 14:00  לבוגרים            אין הסעות
     
  איסוף לפי יישובים       שעת איסוףהערות
                     
  להבים             12:30   
  בני שמעון             12:30על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס             12:30על התלמידים להירשם במועצה
            
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

              16:45  
  שעת הפיזור (לכל היישובים):          

   

   מבחן בגרות -   באנגלית         יום שלישי             15/5/2018                    
  מס' הטופס         שעת המבחןהערות
       

  שאלון -  16584 F

           16:15 - 18:00 בוגרים        אין הסעות
  שאלון -  16103 B         16:15 - 17:45 בוגרים        אין הסעות

  שאלון -  16484 D

           16:15 - 18:00 בוגרים        אין הסעות

  שאלון - 

          
     
  איסוף לפי יישובים             שעת איסוףהערות
                 אין הסעות 
  להבים             

   

  בני שמעון                  מתבקשים להירשם במועצה
  בסיס

               

     מתבקשים להירשם במועצה
  רמת נגב            מתבקשים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור 1

                     בתיאום עם המועצה 
                  

   

  מבחן בגרות -  תנ"ך  שכבה יא' +יב'9         יום   חמישי      17/5/2018      
  מס' הטופס       שעת המבחןהערות
  שאלון -  128014:00 - 16:30 
  שאלון -       
  שאלון -      

   

  שאלון -      

   

     
  איסוף לפי יישובים       שעת איסוףהערות
       
  להבים       12:30   
  בני שמעון       12:30 מתבקשים להירשם במועצה
  בסיס       12:30 מתבקשים להירשם במועצה
          
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

        17:30 
             

   

   

  מבחן בגרות תקשורת רדיו , יב'     יום שישי            18/5/2018
           שעת המבחןהערות
  שאלון - 56387        במהלך היום   
  שאלון -        
  שאלון -   

       

   
  שאלון -       
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
    מכול הישובים    בהסעות הבוקר הרגילות 
  להבים          
  בני שמעון        על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס        על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב          על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

       בהסעות הצהרים הרגילות      

   

     מבחן בגרות   מתמטיקה     יום חמישי                  24/5/2018                       
  מס' הטופס          שעת המבחןהערות
  שאלון -  35382       12:00 - 14:00יא' 3יח'+ יב' 3יח' +יא'4
  שאלון -  35482      12:00 - 13:45יב' 4יח'
  שאלון -  35582      12:00 - 14:15יב' 5יח'
  שאלון -       
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
         
  להבים          10:30  
  בני שמעון          10:30 על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס          10:30 על התלמידים להירשם במועצה
          
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

            15:00   
             

   

  מבחן  בגרות     מתמטיקה          יום חמישי       24/5/2018                            
  מס' הטופס        שעת המבחןהערות

  שאלון -    35381 

       14:45 - 16:15יא'4

  שאלון -    35481

       14:45 - 18:15יא' 4יח'+ ת יחודית יא'

  שאלון -     

       

    

  שאלון -    35182 בוגרים 

      16:45 - 18:15

  לבוגרים אין הסעות

  שאלון -  
  איסוף לפי יישובים        שעת איסוףהערות
     
     
     
  להבים            13:15 
  בני שמעון            13:15על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס            13:15על התלמידים להירשם במועצה
   

         

   
     

  שעת הפיזור 1(לכל היישובים):

             17:15      בתיאום עם המועצה  
  שעת הפיזור 2(לכל היישובים):           19:45  

   

  מבחן  -  בגרות רוסית           יום    שני            28/5/2018              
  מס' הטופס             שעת המבחן                  הערות
     שאלון 585281             10:00- 13:00 
  שאלון    585282            13:30 - 16:00  
  שאלון                
  שאלון             
  שאלון                 
     
  איסוף לפי יישובים              שעת איסוף 
  מכול הישובים    בהסעות הבוקר הרגילות 
  להבים           

    על התלמידים להירשם במועצה

   

  בני שמעון               על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס                  על התלמידים להירשם במועצה
                  
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

                           17:00     

   בתיאום עם המועצות 
               

   

   

   

   

  מבחן בגרות    ספרות שכבה יב' + יא'      יום חמישי  31/5/2018                           
  מס' הטופס         שעת המבחן               הערות
  שאלון -  8281     13:30 - 16:00  
  שאלון -  8284     13:30 - 16:00  

  עולה חדש

  שאלון -        
  שאלון -      
  שאלון -    
  שאלון -        
  איסוף לפי יישובים        שעת איסוף                 הערות
                     
  להבים              12:00  
  בני שמעון              12:00 על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס

                12:00 

  על התלמידים להירשם במועצה
            
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):             17:00  

  שעת הפיזור 

           
                  
  מבחן בגרות  כימיה / חקלאות     יום  שני           4/6/2018                          
   מס' הטופס      שעת המבחן                 הערות
  שאלון -   37381       10:00 - 13:00   מגמה יא'  + יב'
  שאלון -   46381      10:00 - 13:00   יב' 5יח' חקלאות

  שאלון -   46388

  .

        10:00 - 13:00  תזונה יב'9
  שאלון -  
  איסוף לפי יישובים       שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים בהסעות הבוקר הרגילות 
  להבים           
  בני שמעון                
  בסיס          
  רמת נגב

      

   
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

       בהסעות הצהרים הרגילות  
     

   

  מבחן בגרות   הסטוריה יב'           יום חמישי           7/6/2018           
  מס' הטופסשעת המבחןהערות
  שאלון -    22281    13:30 - 16:00  

  שאלון -   

          

    

  שאלון -   

           

   

  שאלון -       
  שאלון -  

       

   
  שאלון -  
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
  להבים           12:00    
  בני שמעון           12:00   על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס           12:00   על התלמידים להירשם במועצה
            
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

            17:00  
               

   

    מבחן  בגרות  אזרחות יב'5+יב'10 ואחרים          יום  שני      11/6/2018          
  מס' הטופסשעת המבחןהערות
  שאלון -  34281      14:00 - 16:30 
  שאלון -            
  שאלון -      
  שאלון -        
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים   
  להבים            12:30       על התלמידים להירשם במועצה  
  בני שמעון

              12:30

  על התלמידים להירשם במועצה  
  בסיס            12:30על התלמידים להירשם במועצה  
            
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

           17:30   
            

   

    מבחן בגרות   קולנוע           יום  שלישי        12/6/2018
  מס' הטופסשעת המבחןהערות
     

  שאלון -     61387

      במהלך היום  

  שאלון - 

     

   

  שאלון - 

     

  שאלון - 

        

   

  שאלון -     

      
  שאלון -      
  שאלון -         
     
  איסוף לפי יישובים              שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים בהסעות הבוקר הרגילות 
  להבים          על התלמידים להירשם במועצה
  בני שמעון        על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס         על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

     בהסעות הצהרים הרגילות      
  שעת הפיזור (לכל היישובים):       
     
     
     
     

   

   מבחן בגרות   משפט עברי, קולנוע, חקלאות, גאוגרפיה, אומנות    יום חמישי    14/06/2018                   
     
  מס' הטופס         שעת המבחן  הערות
     
  שאלון - 7281   10:00 -12:30מ. עברי מגמה יב'
  שאלון - 7383    9:00 - 11:00מ. עברי מגמה יא'

  שאלון - 61283

      9:00 - 12:00קולנוע מגמה יב' פנימי
  שאלון -46381     9:00 -12:00 חקלאות יב 5יח' לתל' כימיה 
  שאלון - 57283     במהלך היום גאוגרפיה מגמה יא' פנימי
  שאלון - 50283     במהלך היום אומנות מגמה יב' פנימי
     
  איסוף לפי יישובים          שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים     בהסעות הבוקר הרגילות 
  להבים          
  בני שמעון            על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס             על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב          על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):   בהסעות הצהרים הרגילות  
     
     
     

   

  מבחן בגרות מגדר יב' / לשון יא'        יום שני                   18/6/2016                        
  מס' הטופס     שעת המבחן הערות
     

  שאלון - 49351  מגדר יב' 

           9:00 - 12:00     באים בהסעות הבוקר הרגילות

  שאלון - 11281 לשון יא' 

  13:00 - 16:00      

  שאלון - 11284 עולים חדשים

           13:00 - 16:00         

  שאלון - 

              
     
  איסוף לפי יישובים  שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים   
  להבים                 11:30         
  בני שמעון                 11:30   על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס                 11:30   על התלמידים להירשם במועצה
             
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):               17:00 
  מבחן בגרות          יום         
    הערות
  מס' הטופס  שעת המבחן 

  שאלון 

       
  שאלון -      
  שאלון     
  איסוף לפי יישובים שעת איסוףהערות
     
  להבים        
  בני שמעון      על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס           על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב        על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):       
     
  מבחן בגרות      יום           
     
  מס' הטופס   שעת המבחןהערות
     

  שאלון - 

       
  שאלון -            
     
  איסוף לפי יישובים  שעת איסוףהערות
     
   מכל הישובים     
  להבים             
  בני שמעון            על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס              על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב          על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור    
     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  בהסעות הבוקר הרגילות 

   

  לא מצויינות שעות 

   

  לא מצויינות שעות 

   

  אין הסעות למועדי ב' 

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

     על התלמידים להירשם במועצה

   

     על התלמידים להירשם במועצה

   

    מהבוקר נבחנים כבודדים 

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  אין הסעות למשפרי ציון/מועד ב' 

   

  אין הסעות למשפרי ציון

   

  אין הסעות למשפרי ציון