• לוח הסעות מתעדכן

  סדרי הסעות לבגרויות  קיץ 2017 

   

  הדף מתעדכן כאשר יש שינויים ועדכונים בלוח ההסעות הרגיל של ביה"ס.

  העדכונים נערכים ע"י רכז ההסעות -  שאול ניסים.

  התלמידים מתבקשים להירשם עד יום לפני המבחן  עד שעה 12:00 !!!!!!!!!

  גלול /י בבקשה את הטבלה עד הסוף  !!!!!!!!!

  ב ה צ ל ח ה  לנבחנים /ות !!!!!!  

  *כשהתלמידים נבחנים כבודדים לאורך כל היום , תינתן הסעה אחת ל - 8:00 בבוקר 

  * וחזרה אחת ב 15:00 . תלמידים המעוניינים בהסעה מתבקשים להירשם במועצות !! 

  לאור הנחיות חדשות של משרד החינוך על התלמידים

  להפקיד את הטלפונים הניידים 30 דקות לפני מועד המבחן ,

  לכן כל ההסעות(איסוף) הוקדמו בהתאם . 

  לתלמידי להבים , אין הסעות למועדי ב' / משפרי ציון 

   

  רשימת טלפונים
  יישובאיש קשרטלפון
  להבים  שמוליק                  050-2041004 -08-9554772
  בני שמעוןרוזט050-7527114, 08-9915820
  בסיסרוזט050-7527114, 08-9915820
  רמת נגביעל 052-3115319 , 


   

   

  מבחן בגרות   מדעי המחשב יא' . מדעי החברה יב'           יום  ראשון   18/6/2017                          
  מס' הטופס           שעת המבחןהערות
     
  שאלון - 899283     לא מצויינות שעות מדעי המחשב יא'
  שאלון - 49183     לא מצויינות שעות        

  מדעי החברה יב'    

  שאלון -           
  שאלון -          
     
     
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
  מכל הישובים בהסעות הבוקר הרגילות  
  להבים              
  בני שמעון                    
  בסיס                   
  רמת נגב            

   

          
     
   
  שעת הפיזור (לכל היישובים):      בהסעות הצהרים הרגילות    12:15     
  מבחן בגרות  גאוגרפיה  יב' / פיזיקה /מדעי המחשב      יום  שני            19/6/2017
      
     
  מס' הטופס           שעת המבחןהערות
  שאלון -  57580         13:00- 10:00  
  שאלון - 57387         13:00- 10:00 גאוג' מתוקשב 
  שאלון - 36283       לא מצויינות שעות  פזיקה -הגנה על פרויקט
  שאלון - לא כתוב מס'       לא מצויינות שעות מדעי המחשב -הגנה על פרויקט
     
  איסוף לפי יישובים            שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים    בהסעות הבוקר הרגילות  
  להבים       

  על התלמידים להירשם במועצה

  בני שמעון        על התלמידים להירשם במועצה 
  בסיס        על התלמידים להירשם במועצה 
  רמת נגב        על התלמידים להירשם במועצה 
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):            14:00   לתאם חזרה במועצות 
     
     
    
   מבחן בגרות   פסיכולוגיה יא'                 יום   שני     19/06/2017                 
  מס' הטופס           שעת המבחןהערות
             
  שאלון -    69281        15:00 - 13:00  
  שאלון -           
  שאלון -        
  שאלון -         
  שאלון -              
     
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
     
  להבים             11:30     על התלמידים להירשם במועצה
  בני שמעון

               11:30        

  על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס             11:30      על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב             11:00  על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

                16:00     
     
  מבחן  בגרות   בלשון  שכבה יא'               יום  חמישי             22/06/2017                           
  מס' הטופס         שעת המבחן הערות

   שאלון -  11281

            16:00 -13:00    

  שאלון -   11284

            15:30 -12:30   לעולים חדשים ,תלמיד אחד
  שאלון -         
     
     
  איסוף לפי יישובים

              שעת איסוף

  הערות
  להבים                    11:30 
  בני שמעון                    11:30     מתבקשים להירשם במועצה
  בסיס                    11:30  מתבקשים להירשם במועצה
  רמת נגב

                      11:00

    מתבקשים להירשם במועצה
         

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

                     17:00        
     

   

     מבחן  בגרות     חקלאות             יום  שני                  26/06/2017                           
  מס' הטופס       שעת המבחןהערות

  שאלון -   46381

       12:00 -9:00 שכבה יב' 5 יח' חקלאות לתלמידי כמיה
  שאלון -    
  שאלון -        
     
  איסוף לפי יישובים       שעת איסוףהערות
                     
  להבים           7:10על התלמידי  להירשם במועצה
  בני שמעון           7:30על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס           7:30על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב           7:00על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

           13:00  
  שעת הפיזור (לכל היישובים):          

   

   מבחן בגרות -  תנ"ך   שכבה  שכבה יא'            יום  חמישי            29/06/2017               
  מס' הטופס         שעת המבחןהערות
       

  שאלון -  1281

           12:30- 10:00  
  שאלון -  1284         12:30- 10:00    לעולים חדשים 

  שאלון -  

          

  שאלון - 

          
     
  איסוף לפי יישובים             שעת איסוףהערות
     
  להבים               8:30 
  בני שמעון               8:30   מתבקשים להירשם במועצה
  בסיס

                 8:30

     מתבקשים להירשם במועצה
  רמת נגב               8:00  מתבקשים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור 

                13:30   , 
                    

   

  מבחן בגרות -   אומנות יב'                         יום  שני            03/07/2017    
  מס' הטופס       שעת המבחןהערות
  שאלון -  5038113:00 - 10:00 
  שאלון -       
  שאלון -      

   

  שאלון -      

   

     
  איסוף לפי יישובים       שעת איסוףהערות
       
  להבים         8:30 מתבקשים להירשם במועצה
  בני שמעון         8:30 מתבקשים להירשם במועצה
  בסיס         8:30 מתבקשים להירשם במועצה
  רמת נגב         8:00 מתבקשים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

         14:00 
             

   

   

  מבחן בגרות אנגלית             יום שני               10/07/2017                             
  מס' הטופס        שעת המבחןהערות
  שאלון - 16381  א'     11:15 - 10:00   
  שאלון -        
  שאלון -   

       

   
  שאלון -       
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
    מכול הישובים     
  להבים             - אין הסעות למשפרי ציון/מועד ב' 
  בני שמעון            8:30  על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס            8:30על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב            8:00על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

             12:15 

   

     מבחן בגרות   אנגלית          יום    שני                      10/07/2017        
  מס' הטופס          שעת המבחןהערות
  שאלון - 16481        13:30 -  12:15  
  שאלון -    
  שאלון -        
  שאלון -       
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים       
  להבים             -אין הסעות למשפרי ציון/מועד ב' 
  בני שמעון          10:45 על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס          10:45על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב          10:15על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

            14:30   
             

   

  מבחן  בגרות אנגלית                      יום  שני                            10/07/2017        
  מס' הטופס        שעת המבחןהערות

  שאלון -     16382

        15:30 - 14:00   

  שאלון -     16582

        15:45 - 14:00 

  שאלון -     

       

    

  שאלון -    

          

   

  שאלון -  
  איסוף לפי יישובים        שעת איסוףהערות
     
     
     
  להבים             -אין הסעות למשפרי ציון/מועד ב' 
  בני שמעון         12:30על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס         12:30על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב

           12:00

  על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

          16:45     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):            

   

  מבחן  -  בגרות במתמטיקה              יום חמישי                    13/07/2017
  מס' הטופס             שעת המבחן                  הערות
     שאלון        
  שאלון     35482           11:45 - 10:00  
  שאלון     35582            12:15 - 10:00  
  שאלון     35382           12:00 - 10:00 
  שאלון                 
     
  איסוף לפי יישובים              שעת איסוף 
     
  להבים                    8:30

    35382

   עבור יא' 4 נבחנים פעם ראשונה

   על התלמידים להירשם במועצה

  בני שמעון                  8:30   על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס                  8:30   על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב                  8:00   על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

                  13:15

   
               

   

   

   

   

  מבחן בגרות     מתמטיקה                יום    חמישי      13/07/2017                         
  מס' הטופס         שעת המבחן               הערות
  שאלון -  35381        14:00 - 12:30   
  שאלון -  35481        16:00 -12:30

   

  שאלון -  35581        16:15 -12:45 
  שאלון -      
  שאלון -    
  שאלון -        
  איסוף לפי יישובים        שעת איסוף                 הערות
                     
  להבים               -אין הסעות למשפרי ציון/מועד ב'
  בני שמעון           11:00על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס

             11:00

  על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב           10:30על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):           15:00  לטופס 35381 

  שעת הפיזור 

             17:15 לאחרים 
                  
  מבחן בגרות                         יום  שני                                     
   מס' הטופס      שעת המבחן                 הערות
  שאלון -        
  שאלון -           
  שאלון -  
  שאלון -  
  איסוף לפי יישובים       שעת איסוףהערות
     
     
  להבים           
  בני שמעון                על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס          על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב

      

   על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

        
     

   

  מבחן בגרות              יום  יום             
  מס' הטופסשעת המבחןהערות
  שאלון -          

  שאלון -   

          

    

  שאלון -   

           

   

  שאלון -       
  שאלון -  

       

   
  שאלון -  
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
  מכול הישובים   
  להבים                על התלמידים להירשם במועצה
  בני שמעון           על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס               על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב         על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

              לתאם הסעה במועצה 
               

   

    מבחן  בגרות  קולנוע/ תושב"ע                       יום חמישי        8/6/2017         
  מס' הטופסשעת המבחןהערות
  שאלון -  61283 קולנוע    11:30 - 9:00  פנימי 
  שאלון -  7281  תושב"ע       12:30 - 10:00   
  שאלון -      
  שאלון -        
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים בהסעות הבוקר הרגילות 
  להבים           על התלמידים להירשם במועצה  
  בני שמעון

             

  על התלמידים להירשם במועצה  
  בסיס            על התלמידים להירשם במועצה  
  רמת נגב        על התלמידים להירשם במועצה  
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

    בהסעות הצהריים הרגילות 14:15        
            

   

    מבחן בגרות   תקשורת רדיו מגמה יב'    יום ראשון        11/6/2017     
  מס' הטופסשעת המבחןהערות
     

  שאלון - 56387 חיצוני 

      לא מצויינות שעות מבחן מעשי

  שאלון - 

     

   

  שאלון - 

     

  שאלון - 

        

   

  שאלון -     

      
  שאלון -      
  שאלון -         
     
  איסוף לפי יישובים              שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים בהסעות הבוקר הרגילות 
  להבים          על התלמידים להירשם במועצה
  בני שמעון        על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס         על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

        בהסעות הצהריים הרגילות     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):       
     
     
     
     

   

   מבחן בגרות   פיזיקה , קולנוע , תקשורת , מגדר     יום שני                      12/6/2017  
     
  מס' הטופס         שעת המבחן  הערות
     
  שאלון - 36381      13:30 - 10:00 פיזיקה -מכניקה וחשמל
  שאלון - 61282    לא מצויינות שעות קולנוע יב'

  שאלון - 56387

      לא מצויינות שעותתקשורת וידאו יב'
  שאלון - אין סמל שאלון       12:00 - 9:00מגדר 
     
  איסוף לפי יישובים          שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים      בהסעות הבוקר הרגילות 
  להבים          
  בני שמעון            על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס             על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב          על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):      בהסעות הצהריים הרגילות     
     
     
     

   

  מבחן בגרות     פיזיקה מעבדה              יום שלישי                13/6/2017                
  מס' הטופס     שעת המבחן הערות
     

  שאלון -  36386

              12:00 - 10:00 

  שאלון -

        

  שאלון - 

               

  שאלון - 

              
     
  איסוף לפי יישובים  שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים בהסעות הבוקר הרגילות 
  להבים               על התלמידים להירשם במועצה
  בני שמעון           על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס           על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב          על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים): בהסעות הצהריים הרגילות          
  מבחן בגרות   היסטוריה   יב'         יום  חמישי          15/6/2017      
    הערות
  מס' הטופס  שעת המבחן 

  שאלון -  22281

      16:30 - 14:00 
  שאלון -      
  שאלון     
  איסוף לפי יישובים שעת איסוףהערות
     
  להבים         12:30   
  בני שמעון         12:30  על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס         12:30   על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב         12:00על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):       17:30 
     
  מבחן בגרות      יום               /2016 
     
  מס' הטופס   שעת המבחןהערות
     

  שאלון - 

       
  שאלון -            
     
  איסוף לפי יישובים  שעת איסוףהערות
     
   מכל הישובים     
  להבים             
  בני שמעון            על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס              על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב          על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור    
     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  בהסעות הבוקר הרגילות 

   

  לא מצויינות שעות 

   

  לא מצויינות שעות 

   

  אין הסעות למועדי ב' 

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

     על התלמידים להירשם במועצה

   

     על התלמידים להירשם במועצה

   

    מהבוקר נבחנים כבודדים 

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  אין הסעות למשפרי ציון/מועד ב'