• לוח הסעות מתעדכן

  סדרי הסעות לבגרויות  חורף 2018

   

  הדף מתעדכן כאשר יש שינויים ועדכונים בלוח ההסעות הרגיל של ביה"ס.

  העדכונים נערכים ע"י רכז ההסעות -  שאול ניסים.

  התלמידים מתבקשים להירשם עד יום לפני המבחן  עד שעה 12:00 !!!!!!!!!

  גלול /י בבקשה את הטבלה עד הסוף  !!!!!!!!!

  ב ה צ ל ח ה  לנבחנים /ות !!!!!!  

  *כשהתלמידים נבחנים כבודדים לאורך כל היום , תינתן הסעה אחת ל - 8:00 בבוקר 

  * וחזרה אחת ב 15:00 . תלמידים המעוניינים בהסעה מתבקשים להירשם במועצות !! 

  לאור הנחיות חדשות של משרד החינוך על התלמידים

  להפקיד את הטלפונים הניידים 30 דקות לפני מועד המבחן ,

  לכן כל ההסעות(איסוף) הוקדמו בהתאם . 

  לתלמידי להבים , אין הסעות למועדי ב' / משפרי ציון 

   

  רשימת טלפונים
  יישובאיש קשרטלפון
  להבים  שמוליק                  050-2041004 -08-9554772
  בני שמעוןרוזט050-7527114, 08-9915820
  בסיסרוזט050-7527114, 08-9915820
  רמת נגביעל 052-3115319 , 


   

   

  מבחן בגרות  הסטוריה יב'9             יום  חמישי       11/1/2018                          
  מס' הטופס           שעת המבחןהערות
     
  שאלון - 22281         17:00 -14:30  
  שאלון -             

   

  שאלון -           
  שאלון -          
     
     
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
  מכל הישובים                   13:00 על התלמידים להירשם במועצה
  להבים                  13:00 על התלמידים להירשם במועצה
  בני שמעון                  13:00   על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס                  13:00 על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב           על התלמידים להירשם במועצה

   

          
     
   
  שעת הפיזור (לכל היישובים):                 18:00 
  מבחן בגרות  אנגלית               יום    שני            15/1/2018       
      
     
  מס' הטופס           שעת המבחןהערות
  שאלון -  16481 E           13:15 - 12:00 
  שאלון - A 16381           13:15 - 12:00 
  שאלון -         
  שאלון -      
     
  איסוף לפי יישובים            שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים     
  להבים                      - אין הסעות למשפרי ציון
  בני שמעון                  10:30על התלמידים להירשם במועצה 
  בסיס                  10:30על התלמידים להירשם במועצה 
  רמת נגב        על התלמידים להירשם במועצה 
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):          בהסעות הצהריים הרגילות    
     
     
    
   מבחן בגרות   באנגלית                 יום   שני        15/1/2018         
  מס' הטופס           שעת המבחןהערות
             
  שאלון - 16584  F       15:30 - 13:45   
  שאלון -           
  שאלון -        
  שאלון -         
  שאלון -              
     
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
     
  להבים                   -אין הסעות למשפרי ציון
  בני שמעון

                 12:15

  על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס               12:15על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב            על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

                 16:30    בתיאום עם המועצה 
     
  מבחן  בגרות      באנגלית          יום   שני               15/1/2018                                 
  מס' הטופס         שעת המבחן הערות

   שאלון -  16382  C

            17:30 -16:00  

  שאלון -   

         
  שאלון -         
     
     
  איסוף לפי יישובים

              שעת איסוף

  הערות
  להבים                    אין הסעות למשפרי ציון
  בני שמעון                  14:30      מתבקשים להירשם במועצה
  בסיס                 14:30  מתבקשים להירשם במועצה
  רמת נגב

                   

    מתבקשים להירשם במועצה
         

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

                18:30          בתיאום עם המועצה 
     

   

     מבחן  בגרות    מתמטיקה            יום     שני               22/1/2018                               
  מס' הטופס       שעת המבחןהערות

  שאלון -   35382

       14:00 - 12:00 שאלון שלישי ל 3י"ח
  שאלון -    
  שאלון -        
     
  איסוף לפי יישובים       שעת איסוףהערות
                     
  להבים              -   אין הסעות למשפרי ציון
  בני שמעון          10:30 על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס          10:30על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב        על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

        בהסעות הצהריים הרגילות   
  שעת הפיזור (לכל היישובים):          

   

   מבחן בגרות -   במתמטיקה          יום   שני               22/1/2018                    
  מס' הטופס         שעת המבחןהערות
       

  שאלון -  35381

             16:00 - 14:30     שאלון שני    ל 3י"ח
  שאלון -  35481           18:00 - 14:30    שאלון ראשון ל 4י"ח 

  שאלון -  35581

             18:15 - 14:45שאלון ראשון  ל 5י"ח

  שאלון - 

          
     
  איסוף לפי יישובים             שעת איסוףהערות
     
  להבים                 13:00  

    ההסעות רק לטופס 35581

  יא' ת. יחודית + שכבה י' שני תלמידים 

  מתבקשים להירשם במועצה

  בני שמעון                13:00      מתבקשים להירשם במועצה
  בסיס

                  13:00

     מתבקשים להירשם במועצה
  רמת נגב            מתבקשים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור 1

                 17:00    בתיאום עם המועצה 
  שעת הפיזור 2               19:30   בתיאום עם המועצה 

   

  מבחן בגרות -   תנ"ך                   יום  חמישי           25/1/2018 
  מס' הטופס       שעת המבחןהערות
  שאלון -  128213:30 - 12:00 
  שאלון -       
  שאלון -      

   

  שאלון -      

   

     
  איסוף לפי יישובים       שעת איסוףהערות
       
  להבים            -   אין הסעות למשפרי ציון
  בני שמעון        10:30 מתבקשים להירשם במועצה
  בסיס        10:30 מתבקשים להירשם במועצה
  רמת נגב       מתבקשים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

   בהסעות הצהריים הרגילות  
             

   

   

  מבחן בגרות    עברית                    יום שני                   29/1/2018                            
  מס' הטופס        שעת המבחןהערות
  שאלון - 11281       18:00 -15:00חלק מ    2י"ח
  שאלון -        
  שאלון -   

       

   
  שאלון -       
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
    מכול הישובים     
  להבים              -אין הסעות למשפרי ציון/מועד ב' 
  בני שמעון          13:30על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס          13:30על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב          על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

          19:00     בתיאום עם המועצה 

   

     מבחן בגרות   אזרחות  שכבה יב'      יום     חמישי        1/2/2018                    
  מס' הטופס          שעת המבחןהערות
  שאלון -  34281        17:00 - 14:30   
  שאלון -    
  שאלון -        
  שאלון -       
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
         
  להבים             13:00אין צורך להירשם
  בני שמעון             13:00על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס             13:00על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב      על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

              18:00   
             

   

  מבחן  בגרות    ספרות              יום    חמישי       8/2/2018                       
  מס' הטופס        שעת המבחןהערות

  שאלון -    8281

      17:00 - 14:30  יב'5 חלק מ 2י"ח  

  שאלון -    

        

  שאלון -     

       

    

  שאלון -    

          

   

  שאלון -  
  איסוף לפי יישובים        שעת איסוףהערות
     
     
     
  להבים             13:00על התלמידים להירשם במועצה  רק  ל יב'5 
  בני שמעון             13:00על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס             13:00על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב

         

  על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

              18:00     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):            

   

  מבחן  -  בגרות            יום                  
  מס' הטופס             שעת המבחן                  הערות
     שאלון        
  שאלון           
  שאלון                
  שאלון             
  שאלון                 
     
  איסוף לפי יישובים              שעת איסוף 
     
  להבים           

    

   על התלמידים להירשם במועצה

  בני שמעון               על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס                  על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב               על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

              

   
               

   

   

   

   

  מבחן בגרות                 יום                           
  מס' הטופס         שעת המבחן               הערות
  שאלון -         
  שאלון -        

   

  שאלון -        
  שאלון -      
  שאלון -    
  שאלון -        
  איסוף לפי יישובים        שעת איסוף                 הערות
                     
  להבים           אין הסעות למשפרי ציון/מועד ב'
  בני שמעון          על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס

         

  על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב        על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):            

  שעת הפיזור 

           
                  
  מבחן בגרות                         יום  שני                                     
   מס' הטופס      שעת המבחן                 הערות
  שאלון -        
  שאלון -           
  שאלון -  
  שאלון -  
  איסוף לפי יישובים       שעת איסוףהערות
     
     
  להבים           
  בני שמעון                על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס          על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב

      

   על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

        
     

   

  מבחן בגרות              יום  יום             
  מס' הטופסשעת המבחןהערות
  שאלון -          

  שאלון -   

          

    

  שאלון -   

           

   

  שאלון -       
  שאלון -  

       

   
  שאלון -  
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
  מכול הישובים   
  להבים                על התלמידים להירשם במועצה
  בני שמעון           על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס               על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב         על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

              לתאם הסעה במועצה 
               

   

    מבחן  בגרות                      יום            
  מס' הטופסשעת המבחןהערות
  שאלון -       
  שאלון -            
  שאלון -      
  שאלון -        
  איסוף לפי יישוביםשעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים   
  להבים           על התלמידים להירשם במועצה  
  בני שמעון

             

  על התלמידים להירשם במועצה  
  בסיס            על התלמידים להירשם במועצה  
  רמת נגב        על התלמידים להירשם במועצה  
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

           
            

   

    מבחן בגרות      יום 
  מס' הטופסשעת המבחןהערות
     

  שאלון -

       

  שאלון - 

     

   

  שאלון - 

     

  שאלון - 

        

   

  שאלון -     

      
  שאלון -      
  שאלון -         
     
  איסוף לפי יישובים              שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים   
  להבים          על התלמידים להירשם במועצה
  בני שמעון        על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס         על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב על התלמידים להירשם במועצה
     

  שעת הפיזור (לכל היישובים):

           
  שעת הפיזור (לכל היישובים):       
     
     
     
     

   

   מבחן בגרות      יום                   
     
  מס' הטופס         שעת המבחן  הערות
     
  שאלון -   
  שאלון -      

  שאלון - 

       
  שאלון -       
     
  איסוף לפי יישובים          שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים      
  להבים          
  בני שמעון            על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס             על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב          על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):          
     
     
     

   

  מבחן בגרות               יום                        
  מס' הטופס     שעת המבחן הערות
     

  שאלון -

           

  שאלון -

        

  שאלון - 

               

  שאלון - 

              
     
  איסוף לפי יישובים  שעת איסוףהערות
     
  מכול הישובים   
  להבים               על התלמידים להירשם במועצה
  בני שמעון           על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס           על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב          על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):           
  מבחן בגרות          יום         
    הערות
  מס' הטופס  שעת המבחן 

  שאלון 

       
  שאלון -      
  שאלון     
  איסוף לפי יישובים שעת איסוףהערות
     
  להבים        
  בני שמעון      על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס           על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב        על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור (לכל היישובים):       
     
  מבחן בגרות      יום           
     
  מס' הטופס   שעת המבחןהערות
     

  שאלון - 

       
  שאלון -            
     
  איסוף לפי יישובים  שעת איסוףהערות
     
   מכל הישובים     
  להבים             
  בני שמעון            על התלמידים להירשם במועצה
  בסיס              על התלמידים להירשם במועצה
  רמת נגב          על התלמידים להירשם במועצה
     
  שעת הפיזור    
     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  בהסעות הבוקר הרגילות 

   

  לא מצויינות שעות 

   

  לא מצויינות שעות 

   

  אין הסעות למועדי ב' 

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

     על התלמידים להירשם במועצה

   

     על התלמידים להירשם במועצה

   

    מהבוקר נבחנים כבודדים 

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  על התלמידים להירשם במועצה

   

  אין הסעות למשפרי ציון/מועד ב' 

   

  אין הסעות למשפרי ציון

   

  אין הסעות למשפרי ציון