• תקנון התחרות "אשל הנשיא – בעיניים שלי"

  תקנון התחרות "אשל הנשיא – בעיניים שלי" - תחרות הצילום של אשל הנשיא  2016-2017

   

  קצת על התחרות...

   

  "אשל הנשיא – בעיניים שלי" - הינה תחרות צילום שמטרתה להציג זוויות שונות, חדשות וישנות של אשל הנשיא  ולייצר מאגר תמונות חדש ונגיש לכל דורש. הנושאים בתחרות באים לשקף אנשים, תרבות, טבע וסיפורי חיים בדרך שתבטא את רוח הפנימייה והכפר, מזוויתו האישית של הצלם, תוך כדי העברת מסרים של חוזקה, יופי ותקווה. הערכת התמונות תתבסס על קריטריונים של אסתטיקה ושימוש אפקטיבי בטכניקות צילום שונות. התמונות הזוכות יהיו אלה שיצליחו להעביר את רוח הכפר  על חניכיו , רגעים חברתיים, חפצים וטבע ברוח חיובית וחזקה.

   

  . התחרות תתחיל בחודש 12/2016 ושיאה יתקיים בערב שיא שיתקיים בפנימייה. במסגרת הערב יחשפו עשרת התמונות הטובות ביותר ויוענק פרס למקום הראשון .

   

  לוח זמנים לתחרות:

  • 1.12.2016 תחילת הגשת התמונות
  • 22.12.2017 סוף הגשת התמונות והעלאתם להצבעה.
  • 10.01.2017  התאריך האחרון שבו ניתן להצביע .
  • 19.1.2017  שיכלול התוצאות והכרזה על התמונה הזוכה במיצג החוגים .

  *טל"ח, יכול להיות שינוי בלו"ז .

   

  תקנון התחרות:

  1. משתתפי התחרות הינם חניכי וצוות פנימית אשל הנשיא בלבד.

  2. לכל צלם ניתנת אפשרות לשלוח תמונה אחת בלבד.

  3. ניתן לשלוח תמונות שעברו עריכה אך יש לציין זאת בעת משלוח התמונה.

  4. לכל תמונה יש לצרף פרטים אישיים :שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, שכבה ,  כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, שם/ כותרת לתמונה.

  5. חובה לציין שהתקנון נקרא על ידכם הבנתם את הכתוב בו ואתם מסכימים עם מה שנכתב.

  6. את התמונה יש לשלוח אך ורק למייל liraneshel1@gmail.com

  7. תאריך אחרון להגשת התמונות: 22.12.2016 בשעה 23:59

  8. כל משתתף יצהיר ויתחייב כי הצילום ששלח לתחרות הינו פרי עבודתו בלבד וכי הוא בעל זכויות היוצרים הבלעדי. מובהר בזאת כי מארגני התחרות ותערוכה לא יישאו באחריות לתביעות ו/ או דרישות של צדדים שלישיים בגין פגיעה בזכויות קניין רוחני ופגיעה בפרטיות. במקרה שתתקבל דרישה הנוגעת לזכויות צד שלישי בצילומים כל האחריות המשפטית תהא על המשתתפים בלבד.

  9. למארגני התחרות יש זכות להשתמש בצילומים שהוצגו באירועים שונים, ירידים ופרסומים על התחרות, לצורך קידום הנושא ומתן קידום לצעירים-יוצרים ע"פ שיקול דעת המארגנים בלבד.

  10. ניהול התחרות יתבצע על ידי הנהלת הפנימייה , ודף הפייסבוק "כפר הנוער אשל הנשיא ".

  11. צוות השופטים: השיפוט יהיה מורכב מ70% מצביעים בפייסבוק ו30% ועדת השיפוט  של התחרות.

  12. אין אפשרות לערער על החלטת השופטים.

  13. מארגני התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תאריכי התחרות ופרטים נוספים

  קריטריונים לבחירת התמונות שיעלו לגמר: 1. תמונה שלא תצולם בתחומי הכפר  תפסל. 2. הרמה האומנותית של הצילום לפי קביעת צוות השיפוט. 3. הרמה הטכנית של הצילום. 4. הסיפור שמאחורי התמונה. 5. חשוב לשים דגש על הנושא המרכזי: החיים בכפר , נופי אשל הנשיא , איכות הסביבה, כפר  בתנופה, עיסוקים ופנאי של חניכי הפנימייה , "דיוקנו" של החניך/ה , טבע וספורט. 6. חשיבות תינתן לרעיון ומקוריות הצילומים אך גם "למסר התמונה".

  תנאים נוספים: 7. החלטת צוות השיפוט הינה סופית. 8. לצוות השופטים הזכות לדחות צילומים שאיכותם אינה עומדת בקריטריונים המקצועיים המקובלים. 9. ההשתתפות בתחרות אסורה על צוות השיפוט. 10. מארגני התחרות שומרים את הזכות לפרסם את הצילומים המוגשים לתחרות בפרסומים הקשורים לתחרות בדפוס או באינטרנט, וכן גם בפרסומים, אתרים מאמרים או פעילויות אחרות לקידום התחרות. המשתתפים לא יקבלו תשלום על הצגת עבודותיהם במסגרת התחרות, מלבד הפרסים שיזכו בהם. 11. המארגנים לא אחראים לכל הפרת חוקי זכויות יוצרים, לאומיים או בין-לאומיים, או לפגיעה במוניטין של אדם הנגרם באחת מהעבודות שהוגשו. הצילומים המוגשים לא יחזרו לבעליהם. 12. הגשה של צילום כלשהו לתחרות משמעה קבלת כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

  זכויות יוצרים: 1. כל משתתף בתחרות מאשר, כי הצילומים שנשלחו לתחרות הם פרי יצירתו האישית, וכי הוא בעל זכויות היוצרים הבלעדי על הצילום שהוגש לתחרות תחת שמו. 2. כל משתתף בתחרות הצילום מביע בזאת את הסכמתו לביצוע שימוש בצילום שהוגש לתחרות הצילום, וזאת לצורך פרסום התחרות. 3. בנוסף, מאשר המשתתף שימוש בצילומיו לצורך הפקת קטלוג תערוכת הצילומים ו/או לשם קיום תערוכת הצילומים. 4. משתתף שתמונתו זכתה בפרס בתחרות, מצהיר מראש כי עם קבלת הפרס הוא מוותר באופן מלא סופי ומוחלט על זכויות יוצרים לגבי התמונה שזכתה וכי מלוא זכויות היוצרים בגין התמונה הזוכה יועברו למארגני התחרות.

  אחריות המשתתף: הוועדה המארגנת, להלן צוות ההיגוי ו/או צוות השיפוט ו/או מי מטעמם של האמורים לעיל לא יישאו בכל אחריות, הן במישרין והן בעקיפין, בקשר עם תביעות כלשהן בגין הפרת זכויות יוצרים. לעניין זה כל משתתף יישא לבדו באחריות הישירה ו/או העקיפה לכל תביעה בגין הפרת זכויות היוצרים כאמור.

  צוות ביצוע ושיפוט: תפקידי הצוות: אחריות כוללת על ארגון התחרות, קביעת הקריטריונים, הפקה, פרסום, קיום התחרות וכל הקשור באירוע.

  אופן השיפוט: צוות השופטים יבצע את השיפוט תוך הקפדה מרבית על האיכות המקצועית והאמנותית.

  אחריות השופטים: חבר השופטים יבחר את הצילומים הזוכים על פי שיקול דעתו הבלעדי. צוות השיפוט יפעל ללא תמורה כספית. יו"ר חבר השופטים רשאי להוסיף שופטים חדשים ו/או לשנות את הרכב השופטים.

   

  חברי צוות השיפוט:

  1. צוות השופטים יורכב מנציגות של הנהלת פנימיית אשל הנשיא , דף הפייסבוק "כפר הנוער אשל הנשיא ", (סה"כ 30%) ומצביעי הפייסבוק-כמות הלייקים על התמונות (70%).

  2. תהליך השיפוט יתקיים מתוך כוונה לשמור על הליך הוגן וצודק כלפי כל אחד מהמתחרים. ג. המארגנים של התחרות אינם מחויבים להסביר את הסיבה או הסיבות מדוע צילומים של משתתף מסוים לא זכו בפרס.