• פנימיה

  פנימיית אשל הנשיא פונה לאוכלוסיית תלמידים בעלי פוטנציאל אישי גבוה. תלמידים בעלי מוטיבציה ורצון להצליח, גם מעבר לתעודת הבגרות.
  תלמידים פעילים המקדישים את זמנם הפנוי להעשרה, לפיתוח עצמי ולעשייה חברתית לאומית.
  בפנימייה לומדים כ-250 תלמידים בשכבות ז' עד י"ב.

  הפנימייה קוראת לכל תלמיד, החפץ במסגרת מצמיחה ומאפשרת, המעוניין להגשים את עצמו בקהילת בני נוער חיובית - להצטרף לשורות הפנימייה.
  כל תלמידי הפנימייה הינם תלמידי האגודה לקידום החינוך, שעברו מבדקים ומיונים על מנת לנבא את יכולתם לחיות במסגרת פנימייתית וכן לעמוד בבחינת בגרות עיונית.

  חזון

  הפנימייה הנה מוסד עיוני חינוכי משמעותי בעל ערך לחניכים. תפעל לקשר אישי בין החניכים למחנכים, ללמידה משמעותית, לרגישות לאחר ולעצמי וליצירת מנהיגות ומעורבות חברתית בקרב ציבור החניכים.

  מטרות הפנימייה

  בניית סביבה חמה, תומכת ומשמעותית עבור החניכים.

  • טיפוח החניכים להישגיות, למיצוי עצמי ולתחושת ערך עצמי בתחומי העשרה, למידה ומצוינות אישית.
  • פיתוח הפנימייה כפנימייה לממשל ופוליטיקה, המחנכת למעורבות חברתית גבוהה לאזרחות טובה ולמאבקים למען צדק חברתי.
  • פיתוח התרבות האישית חניכי הפנימייה ובניית סביבה אסתטית ומטופחת.
  • בניית הפנימייה כקהילה מחנכת בה כל איש צוות וכל מבוגר הבא במגע עם הילדים חש באחריות לחינוך הנוער.
  • חינוך ערכי למוסר גבוה ונורמות, ובכלל זה חינוך לבניית קהילה נקיה מסמים, מאלימות, מעישון, מאלכוהול ומתופעות פסולות אחרות.

  יעדי הפנימייה לשנה"ל תשע"א

  • מאמץ מרוכז בתחומי הלמידה, המצויינות וההישגיות האישית.
  • איכות החיים בפנימייה וטיפוח הסביבה האישית והקבוצתית.
  • המשך הטמעת התוכנית לפיתוח מנהיגות ומאבק חברתי.