• אודות הפנימייה

   

  פנימיית אשל הנשיא הינה פנימייה חינוכית בצמיחה, המיוחדת בהווי וברקמה האנושית של כלל מרכיביה.

  הפנימייה רואה עצמה כבית חם ומשמעותי עבור חניכיה, ושואפת להביא למימוש הפוטנציאל הקיים בחניכי הפנימייה.

  הפנימייה פועלת ליצירת קשר אישי בין החניכים לצוות, ללמידה משמעותית, העשרה תרבותית, לרגישות לאחר, לאיכות הסביבה ולפיתוח העצמי. הפנימייה פועלת בכדי לטפח מנהיגות ומעורבות חברתית וסביבתית. הפנימייה מטפחת בוגרים עצמאיים, למדנים, סקרנים, שוחרי תרבות וידע. הפנימייה משמרת את ערכי מסורת ישראל, אהבת הארץ וערכי הדמוקרטיה.

   

  יעדים – פנימייה קהילתית


  חינוך במסגרת אשל הנשיא חייב לייצר העשרה, ידע, סקרנות, התנסות וחוויה חיובית.

  "חינוך כתהליך" – כל ילד הוא עולם בפני עצמו. חינוך שיוצר בסיס ערכי לאזרחות טובה ובמקביל קידום התחום הלימודי. "למידה כאורח חיים". השגת יעדים ע"י הגדרת גבולות גזרה ברורים והסרת מכשולים מתהליכי הצמיחה.


  יעדים - חניכי פנימיית אשל הנשיא


  חניכי הפנימיה בשלים לשירות איכותי משמעותי בצה"ל – יחידות מיוחדות ופיקוד.

  חניך מחויב בתוכנית אישית הכוללת ממשקי בי"ס, משק, פנימייה, למידה וחוגים.

  חניכי פנימייה כולם חייבים להיות אנשים משפיעים, ערכיים, מובילים ובעלי תוכן.

  חניכי פנימייה איכותיים שיכולים לבחור ולתכנן את עתידם בכל תחום.

  חניכים חותרים להישגים בלימודים, הקניית יכולות למידה, יצירת מעורבות חברתית וערבות הדדית, תרומה לקהילה ופיתוח מנהיגות.


  שותפויות

   

  1573


  עץ אירגוני פנימייה

   

  1574