• תוכנית לימודים ייחודית במתמטיקה
  תלמידים הלומדים כיום באשל הנשיא ועולים לכיתה י"א ולכיתות ז'-י' ותלמידים חדשים המבקשים להצטרף לאשל הנשיא וללמוד בתכנית הייחודית במתמטיקה, זה הזמן..
  צוות אשל נט
  29.6.2011

  תלמידים הלומדים כיום באשל הנשיא ועולים לכיתה י"א ולכיתות ז'-י' ותלמידים חדשים המבקשים להצטרף לאשל הנשיא וללמוד בתכנית הייחודית במתמטיקה, זה הזמן..

   

  תנאי קבלה

  כל התלמידים העונים על הקריטריונים המופיעים בהמשך ומעוניינים להגיש מועמדותם מתבקשים למלא את טופס ההרשמה המצורף לקובץ זה ולשולחו עד ליום 10.07.11 לפקס 08-6408963.

   

  א.תלמידים הלומדים כיום באשל הנשיא ועולים לכיתה י"א:

  1. תלמידים העולים לכיתה י"א ולומדים כיום ב-5 יח"ל מתמטיקה וציונם השנתי 85 ומעלה יקבלו מכתב הכולל את פרטי התוכנית והזמנה למפגש הורים.

  2. המכתב יינתן לכל תלמיד עם התעודה ויישלח להורים באיי קונטקט.

  3. מפגש ההורים, לעולים לכיתה י"א, יתקיים בתאריך 26/06/2011, יום א', בשעה 19:00 בחדר המורים של ביה"ס התיכון.

  4. מכינת קיץ תיערך בביה"ס בשני מועדים:

     28-30/06/2011, ימים ג'-ה', שעות 08:00-13:00

    29-31/08/2011, ימים ב'-ד', שעות 08:00-13:00

   כל תלמיד מכיתה י"א, המבקש להשתלב בתכנית יידרש להצטרף לאחד משני המועדים ולעבור מכינת קיץ.

  5. תלמידים שאינם עומדים בקריטריונים (ציונם מתחת ל- 85) ויבקשו להצטרף לתוכנית יהיו רשאים להגיש בקשה וההחלטה לגביהם תתקבל ע"י הנהלת ביה"ס.

       

  ב.תלמידים הלומדים כיום באשל הנשיא ועולים לכיתות ז'-י':

  התלמידים ייבחנו ע"פ הקריטריונים הבאים:

  1. ציון 85 ומעלה במתמטיקה בהקבצה א'.

  2. ראיון אישי.

  3. לתלמידים אלו לא תתקיים מכינה בקיץ.

   

  ג.תלמידים חדשים המבקשים להצטרף לאשל הנשיא וללמוד בתכנית הייחודית במתמטיקה:

  1. לאחר סגירת ההרשמה יתקיים מפגש הורים ותלמידים.

  המפגש יתקיים בתאריך 10.07.2011, יום א' בשעה 19:00 בחדר המורים של ביה"ס התיכון.

  2. תלמידים העולים לכיתות ז'-ט' המעוניינים להצטרף לתכנית יתבקשו להגיש תעודות ביה"ס ולעמוד  בדרישת ציון 85 ומעלה המתמטיקה בהקבצה א' ובראיון אישי.

  3. תלמידים העולים לכיתות י'-יא', המעוניינים להצטרף לתכנית יתבקשו להגיש תעודות ביה"ס ולעמוד בתנאים הבאים:

  א. דרישת ציון של 85 ומעלה במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל.

  ב. ראיון אישי

  ג. מכינה ראשונית למצטרפים חדשים במהלך חודש יולי.

  ד. תלמידים שיעמדו בשלושת הסעיפים הראשונים בהצלחה יתבקשו לעבור מכינה נוספת בין התאריכים 29-31/08/2011 בין השעות 08:00-13:00.

  לפרטים נוספים אודות התכנית ותנאי הקבלה ניתן לפנות לטל' מס' 08-6408907