משק

משק

משק

  23/02/2017 - 09:28
  קבוצת נוער מקנדה ביקרה במשק החקלאי והילדים התנסו בעבודה חקלאית
  22/12/2016 - 15:10
  צפו בתלמידי אשל הנשיא עורכים מחקרים בחממה האורגנית
  13/12/2016 - 13:12
  אשל הנשיא וחברת PHIBRO מקדמים מחקרים בשיתוף פעולה
  27/09/2016 - 08:13
  ראש מועצת להבים ומנהלת מחלקת החינוך בישוב בביקור בחממה המחקרית
  18/02/2016 - 09:10
  תלמידי יום עבודה עוסקים בטיפוח הנוי באשל הנשיא