עוני

עוני

עוני

    02/09/2012 - 15:18
    המע"מ עלה ב1%: הלחם, הירקות, התרופות – הכל יותר יקר. ממשלת ישראל מגבירה במודע את הפערים החברתיים, ואנחנו בולעים את המחיר. אחרי הכול, מה לנו ולכלכלה?