סקר

סקר

סקר

    29/11/2011 - 09:38
    ביום העבודה האחרון יצאנו, בנות העיתון של י"ב, לשמוע מתלמידי אשל הנשיא כמה חברים יש להם בפייסבוק, האם הם מכירים את כולם ולאיזה מטרות הם "משתמשים" ברשת החברתית..